20.04.2022

ΣΤΟΑ ΕΜΠΟΡΩΝ – Κατάστημα στην Πόλη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Open Calls
Οικονομία
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τεχνολογία
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
ΣΤΟΑ ΕΜΠΟΡΩΝ – Κατάστημα στην Πόλη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Deadline: 28/09/2018

Η δράση «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ» επεκτείνεται σε ένα ακόμα ιστορικό σημείο της πόλης, τη Στοά Εμπόρων! Στόχος της δράσης είναι η έμπρακτη υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και η δημιουργία ενός παραγωγικού πυρήνα εντός της Στοάς, που σήμερα παραμένει αδρανής και ερημοποιημένη.

Η δράση «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ» επεκτείνεται σε ένα ακόμα ιστορικό σημείο της πόλης, τη Στοά Εμπόρων! Τα κενά καταστήματα της εμβληματικής στοάς αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ και παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων ΦΚΑ/ΟΑΕΔ, με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας- Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης».

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα καταστήματα στη Στοά Εμπόρων απευθύνεται στη δυναμική κοινότητα που δραστηριοποιείται με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, εξασφαλίζοντας σημαντικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν, όπως η κάλυψη του ενοικίου και των λειτουργικών αναγκών για έξι μήνες, από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι και τον Μάρτιο του 2019. Στόχος της δράσης είναι η έμπρακτη υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και η δημιουργία ενός παραγωγικού πυρήνα εντός της Στοάς, που σήμερα παραμένει αδρανής και ερημοποιημένη.

Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΟΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

• Στο συγκεκριμένο σημείο παρέμβασης, ο δήμος Αθηναίων εξασφαλίζει την επαναλειτουργία 10 κλειστών καταστημάτων που βρίσκονται στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πόλης.

• Κάθε κατάστημα θα στεγάζει έναν ή και περισσότερους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, σύμφωνα με το ν.4430/2016, αλλά και φορείς οι οποίοι έχουν σαφή και δηλωμένο κοινωνικό σκοπό και αντίκτυπο και ασκούν, ή επιθυμούν να ασκήσουν, επιχειρηματική δραστηριότητα για να πετύχουν τη βιωσιμότητά τους και την επίτευξη των σκοπών τους.

• Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγχώρια παραγωγή και διάθεση ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων που προάγουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος και διατίθενται σε καταναλωτές, όπως και σε επιχειρήσεις ή/και φορείς του δημοσίου.

• Διάρκεια παραχώρησης καταστήματος: 6 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Μάρτιο του 2019.

• H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση στη Στοά Εμπόρων θα μείνει ανοιχτή έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2018.


Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

Διαβάστε το σημείωμα του επιμελητή εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων Πόλις2 εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο