Δίκτυο

Με τη συμμετοχή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα του συνΑθηνά η δράση σας ενισχύεται. Μπορείτε να αναζητήσετε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό μέσα από το δίκτυο υποστηρικτών και εθελοντών που είναι εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα του συνΑθηνά.

Ομάδα εργασίας Creative Citizenship του δικτύου Eurocities

Η ομάδα εργασίας Creative Citizenship ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του δικτύου αιρετών εκπροσώπων των ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities. Το Creative Citizenship αναζητά τους τρόπους με τους οποίους η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών πάνω στις προκλήσεις των σύγχρονων πόλεων και διερευνά το πώς αυτή η συνεργασία ενθαρρύνει την καινοτομία, οδηγεί σε άμεσες λύσεις για την πόλη και αναβαθμίζει την τοπική αυτοδιοίκηση.

www.eurocities.eu

Urban Innovative Actions

To Urban Innovative Actions (UIA) είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει ευκαιρίες σε πόλεις της Ευρώπης να δοκιμάσουν νέες και καινοτόμες λύσεις σε σύγχρονες αστικές προκλήσεις. Το 2017, με τη συνδρομή του συνΑθηνά, η Αθήνα διακρίθηκε για την πρότασή της να διαμορφώσει ένα καινοτόμο μοντέλο ένταξης προσφύγων μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος Curing the Limbo.

www.uia-initiative.eu

Bloomberg Philanthropies Mayor's Challenge

Τον Ιούνιο του 2014, το συνΑθηνά συμμετείχε στο διαγωνισμό Mayor’s Challenge του ιδρύματος Bloomberg Philanthropies, για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών γύρω από την επίλυση των προβλημάτων στις σύγχρονες πόλεις και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Αθήνα διακρίθηκε ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες συμμετοχές (από τις 155 συνολικά) και βραβεύτηκε με το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την πρόταση του συνΑθηνά να εξελιχθεί σε δυναμικό μηχανισμό αναβάθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από τη συνεργασία του με τις ομάδες πολιτών.

www.bloomberg.org

Social Dynamo

Το Social Dynamo (Κοινωνικό Δυναμό) είναι το προϊόν του κοινού οράματος του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων, μέσω του συνΑθηνά, για μια δυναμική κοινωνία των πολιτών μέσω της οποίας ενισχύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, προωθείται η συμμετοχική διακυβέρνηση και αναπτύσσεται η αλληλεγγύη. Το Social Dynamo αναδεικνύει και αναπτύσσει τις δεξιότητες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ομάδων ενεργών πολιτών, μεταφέροντάς τους τεχνογνωσία και παρέχοντας ευκαιρίες για συνεργασία και δικτύωση μέσα από έναν δημιουργικό χώρο, φυσικό και διαδικτυακό.

www.socialdynamo.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο