Καταχώριση Open Call

  • Στοιχεία φορέα

  • Περιγραφή της δράσης

    Πότε επιθυμείτε να γίνει, χώρος που θα χρειαστείτε, ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος προετοιμασίας της δράσης, κατηγορία δράσης, σκοπός της δράσης. Συμπληρώστε άλλες πιθανές λεπτομέρειες για την δράση που χρειάζεται να γνωρίζουμε.
Μετάβαση στο περιεχόμενο