www.accmr.gr: η νέα ιστοσελίδα του Κέντρου Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων.

www.accmr.gr: η νέα ιστοσελίδα του Κέντρου Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων.

Πώς η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του δήμου Αθηναίων διασυνδέεται με το www.synathina.gr.

Πώς η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του δήμου Αθηναίων διασυνδέεται με το www.synathina.gr.

Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.accmr.gr που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες και δράσεις των φορέων που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και την προάσπιση των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων, εγκαινιάζει το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR).

Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων ACCMR λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με τον συντονισμό του Athens Partnership.

Το www.accmr.gr βασίστηκε στην τεχνογνωσία και στο μοντέλο της πλατφόρμας www.synathina.gr του δήμου Αθηναίων με περισσότερες από 350 ομάδες και υποστηρικτές, που πραγματοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Μέσα από τη συνεργασία με το συνΑθηνά, διευρύνεται η απήχηση και το δίκτυο υποστηρικτών δράσεων που αφορούν την ένταξη μεταναστών και προσφύγων.

Για τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας www.accmr.gr η ομάδα του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων συνεργάστηκε στενά με την ομάδα του συνΑθηνά, ώστε να αξιοποιήσει την εμπειρία της σε θέματα χαρτογράφησης και ψηφιακής δικτύωσης. Μάλιστα το www.accmr.gr διασυνδέεται με το www.synathina.gr και με αυτό τον τρόπο η πλατφόρμα του ACCMR γίνεται μέρος ενός μεγάλου δικτύου ομάδων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύει στη βελτίωση της ζωής στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μια αμφίδρομη διαδικασία, κάθε δράση που ανεβαίνει στην πλατφόρμα του ACCMR, μπορεί να δημοσιοποιηθεί και στο www.synathina.gr ενώ τόσο οι δράσεις όσο και οι υπηρεσίες που αναρτώνται στην πλατφόρμα του ACCMR μπορούν να λάβουν υποστήριξη από το δίκτυο των υποστηρικτών που είναι εγγεγραμμένοι στο συνΑθηνά. Έτσι o αντίκτυπος των δράσεων για μετανάστες και πρόσφυγες και το δίκτυο των υποστηρικτών τους διευρύνονται ακόμα περισσότερο.

«Η πλατφόρμα επιτρέπει σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, κοινότητες μεταναστών και ευρύτερα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως και σε υπηρεσίες του δήμου, να ενημερώνονται εύκολα και σωστά και να παραπέμπουν κατάλληλα τους ωφελούμενους» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης και επισήμανε: «Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων, με πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων, είναι προϋπόθεση για να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες και να χαραχθούν οι κατάλληλες πολιτικές, τόσο για την αντιμετώπιση νέων έκτακτων συνθηκών, όσο και για την ομαλή ένταξη του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού στη λειτουργία της πόλης της Αθήνας».

Το νέο ψηφιακό εργαλείο του ACCMR www.accmr.gr επιδιώκει να καλύψει το κενό συγκεντρωμένης και επικαιροποιημένης πληροφορίας σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις που υλοποιούνται προς όφελος μεταναστών και προσφύγων στις γειτονιές της Αθήνας, σε τομείς όπως η στέγαση, η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η νομική υποστήριξη και η ένταξη στην αγορά εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίοι αφού εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και καταχωρίσουν τις υπηρεσίες και τις δράσεις τους, καλούνται να κρατούν επικαιροποιημένο το περιεχόμενό τους.

Επιπλέον, το www.accmr.gr ενθαρρύνει κατοίκους της πόλης, ιδιωτικές εταιρείες και άλλους φορείς, να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη μιας πολυσυλλεκτικής και κοινωνικά συνεκτικής Αθήνας. Αρκεί να εγγραφούν, να δηλώσουν με ποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν όπως με δωρεά, εθελοντική συνεισφορά, τεχνογνωσία ή προσφορά σε είδος και η ομάδα του Κέντρου Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων θα τους φέρει σε επαφή με οργανώσεις που έχουν ανάγκη από αντίστοιχη υποστήριξη.

«Η δουλειά του Κέντρου Συντονισμού αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς όφελος της πόλης. Μέσω της νέας πλατφόρμας accmr.gr, ερχόμαστε να ενδυναμώσουμε και με ένα διαδικτυακό εργαλείο το έργο των φορέων που υποστηρίζουν ευάλωτες ομάδες προσφύγων και μεταναστών αλλά και ευρύτερα κατοίκων της Αθήνας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με προστιθέμενη αξία, καθώς μπορεί να υλοποιηθεί και σε άλλους δήμους ανά την Ελλάδα» δήλωσε ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων, κ.Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «η διαδικτυακή πλατφόρμα εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια του Κέντρου Συντονισμού να ενισχύσει τη συνεργασία του δήμου Αθηναίων με τους φορείς που παρέχουν υποστήριξη σε μετανάστες, πρόσφυγες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες».

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο