Ενεργοί πολίτες όλης της Ευρώπης συναντήθηκαν στη σύνοδο των City Makers στο Άμστερνταμ. Το συνΑθηνά ήταν εκεί!

Ενεργοί πολίτες όλης της Ευρώπης συναντήθηκαν στη σύνοδο των City Makers στο Άμστερνταμ. Το συνΑθηνά ήταν εκεί!

Πώς οι πρωτοβουλίες των ομάδων πολιτών γίνονται μοχλός καινοτομίας και αλλαγών στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις; Ποιες μορφές συνιδιοκτησίας και συνδιαχείρισης αναδύονται μέσα από τις πρωτοβουλίες των ομάδων πολιτών; Πώς μπορούν οι καλές πρακτικές των πολιτών να επιταχυνθούν και να ακμάσουν; Mπορούν οι ενεργοί πολίτες να συνδυάσουν την κοινωνική τους επιρροή με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα;

To συνΑθηνά είναι ένας City Maker Ενεργοί πολίτες όλης της Ευρώπης συναντήθηκαν στη σύνοδο των City Makers στο Άμστερνταμ. Το συνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων ήταν εκεί!   Πώς οι πρωτοβουλίες των ομάδων πολιτών γίνονται μοχλός καινοτομίας και αλλαγών στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις; Ποιες μορφές συνιδιοκτησίας και συνδιαχείρισης αναδύονται μέσα από τις πρωτοβουλίες των ομάδων πολιτών; Πώς μπορούν οι καλές πρακτικές των πολιτών να επιταχυνθούν και να ακμάσουν; Mπορούν οι ενεργοί πολίτες να συνδυάσουν την κοινωνική τους επιρροή με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα; Εξυπηρετούν οι κλασικές δημοκρατικές διαδικασίες τη βούληση των πολιτών για προσφορά και καινοτομία; Και τελικά, μήπως είναι η ώρα να διαμορφωθεί ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο ανάμεσα στους πολίτες και στις τοπικές αρχές έτσι ώστε να αναβαθμιστούν οι δημοκρατικές διαδικασίες και να αντιμετωπιστούν επαρκέστερα οι προκλήσεις των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων μέσα από τις πρωτοβουλίες των πολιτών;    

Αυτά ήταν μόνο μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στη σύνοδο της ομάδας εργασίας City Makers στο Άμστερνταμ, ενόψει την προετοιμασίας του EU Urban Agenda, το οποίο θα ανακοινωθεί τον Μάιο του 2016 στο πλαίσιο του New Europe, για να γεφυρώσει την καινοτόμο δυναμική των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν οι πολίτες στις ευρωπαϊκές πόλεις με το υπό διαμόρφωση ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

Όντας στο επίκεντρο αυτού του διεθνούς διαλόγου, το συνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων ξεχώρισε ως η μόνη δομή που συνδέει την κοινωνία των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση μέσα από μια συστηματοποιημένη μεθοδολογία αξιοποίησης των δράσεων των ομάδων πολιτών. Το συνΑθηνά είχε εισηγητικό ρόλο σε δύο από τα δώδεκα εργαστήρια του διημέρου (Co-creation Citizens and the Government και Redesigning Democracy), στα οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 25 μεγάλων πόλεων της Ευρώπης καθώς και εκπρόσωποι 35 πόλεων της Ολλανδίας.   Τα αποτελέσματα των ζυμώσεων αναμένεται να λάβουν την τελική τους μορφή στις 27 – 30 Μαΐου, στην οριστική ανακοίνωση του EU Urban Agenda. To συνΑθηνά και ο Δήμος Αθηναίων θα είναι και πάλι εκεί!  

Διαβάστε περισσότερα: https://stedenintransitie.nl/stadbericht/igniting-the-co-creation-of-a-city-makers-agenda  

Δείτε το video εδώ: https://vimeo.com/154333769  

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο