Τι μας έμαθε η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης;

Τι μας έμαθε η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης;

Με αφορμή την έκθεση των 470 ιδεών για το νέο πρόσωπο της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης “Έλα στην Αγορά“, που θα ανοίξει την Παρασκευή 29 Μαίου στην Φωκίωνος Νέγρη 31, ακριβώς απέναντι από την Δημοτική Αγορά, κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της διαδικασίας που μας έφτασε ως εδώ. Τι μάθαμε από τους κατοίκους και τους δημότες της περιοχής οι οποίοι συμμετείχαν στο πρωτότυπο διαδραστικό παιχνίδι διαβούλευσης που οργανώσαμε το Σάββατο 9 Μαίου στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη;

Με αφορμή την έκθεση των 470 ιδεών για το νέο πρόσωπο της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης “Έλα στην Αγορά“, που θα ανοίξει την Παρασκευή 29 Μαίου στην Φωκίωνος Νέγρη 31, ακριβώς απέναντι από την Δημοτική Αγορά, κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της διαδικασίας που μας έφτασε ως εδώ. Τι μάθαμε από τους κατοίκους και τους δημότες της περιοχής οι οποίοι συμμετείχαν στο πρωτότυπο διαδραστικό παιχνίδι διαβούλευσης που οργανώσαμε το Σάββατο 9 Μαίου στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη; Τα βασικά ερωτήματα ήταν δύο:

Πώς φαντάζεσαι το νέο πρόσωπο της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης; Ποιούς φορείς, υπηρεσίες και δράσεις θα ήθελες να στεγάσει;

Τι έγινε στις 9 Μαΐου 2015 στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη

Στόχος της διαδικασίας διαβούλευσης ήταν μέσα από μια πρότυπη και  καινοτόμα μέθοδο συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν θέματα της γειτονιάς να ακουστούν συγκεκριμένες προτάσεις για τις μελλοντικές χρήσεις της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Σκοπός της συγκεκριμένης μεθόδου διαβούλευσης ήταν η ενδυνάμωση της σχέσης των κατοίκων με τη γειτονιά τους, άλλα και η δημιουργική ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα που την αφορούν. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος σκοπός και να ενισχυθεί ο συμμετοχικός χαρακτήρας της διαδικασίας, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί μια διαφορετική μέθοδος, η οποία να μην παραπέμπει στις μέχρι τώρα παραδοσιακές μορφές διαβουλεύσεων, αλλά αντίθετα να πραγματοποιηθεί σε κεντρικό δημόσιο χώρο της περιοχής και με τρόπο τέτοιο ώστε να προσελκύει όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό κρατώντας ταυτόχρονα τον σημαντικό και σοβαρό χαρακτήρα της διαβούλευσης ώστε να προκύψουν στο τέλος τα όποια συμπεράσματα.

 Ο σχεδιασμός της όλης διαδικασίας χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη, ώστε κάθε μέρος να καλύπτει και μια διαφορετική ανάγκη σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες μπορούσαν με την βοήθεια εικαστικών να αναπαραστήσουν την ιδέα τους για την Αγορά σε ένα συμβολικό αντικείμενο. Παίρνοντας μαζί τους αυτό το αντικείμενο περνούσαν στον δεύτερο χώρο όπου εκεί παρουσιάζονταν, με τη μορφή μιας υπαίθριας έκθεσης, από τη μια το χρονολόγιο της Αγοράς κι από την άλλη οι ομάδες πολιτών της Κυψέλης. Αυτό είχε σαν σκοπό να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις υπάρχουσες δραστηριότητες των ομάδων πολιτών στην περιοχή, τις παλαιότερες προτάσεις τους για το κτίριο της Αγοράς αλλά και να γνωρίσουν την ιστορική πορεία της Αγοράς  μέσα από την αρχιτεκτονική και κοινωνική της σημασία. Τέλος, εκεί οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δουν τους όρους αποκατάστασης του έργου αλλά και αντίστοιχα παραδείγματα μετατροπής χρήσεων ιστορικών κτιρίων σε χώρους κοινωνικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από άλλες χώρες. Όλα τα παραπάνω, είχαν σαν σκοπό να εμπλουτίσουν την ιδέα κάθε συμμετέχοντα με πιθανά επιπρόσθετα στοιχεία αλλά και να καταλάβει ο ίδιος το πώς η δράση εκείνης της ημέρας αποτελεί συνέχεια και τό επόμενο βήμα σε σχέση με όσα έχουν προηγηθεί.

 Περνώντας στο τρίτο μέρος, ο συμμετέχων βρίσκονταν μπροστά από μια μικρογραφία της αγοράς σε μορφή μακέτας. Εκεί μπορούσε να τοποθετήσει πάνω της το αντικείμενο/ιδέα, διαλέγοντας και το αντίστοιχο γεωγραφικό σημείο που πίστευε ότι ταιριάζει καλύτερα. Σε αυτό το μέρος, που είναι και το βασικότερο της δράσης, ο συμμετέχων μαζί με μέλη της ομάδας σχεδιασμού της δράσης ανέλυαν την ιδέα και έβλεπαν δίπλα σε ποιες άλλες ιδέες/αντικείμενα μπορεί αυτή να σταθεί, αν μπορεί να ενσωματωθεί σε μια ήδη υπάρχουσα ή αν πράγματι μπορεί να αποτελέσει κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό για το κτίριο της αγοράς. Έχοντας περάσει κι από αυτό το μέρος, ο συμμετέχων οδηγούνταν στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας όπου ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες κατέγραφαν κάθε ιδέα, τα δημογραφικά στοιχεία αλλά και τους λόγους που οδήγησαν τον κάθε συμμετέχοντα στο να την προτείνει. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα μεγάλο αρχείο δεδομένων με σαφή χαρακτηριστικά πάνω στο οποίο θα βασιστεί η συγκομιδή των προτάσεων, οι τάσεις που αυτές δημιουργούν και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα χρησιμεύσουν ως πρώτη ύλη για το επόμενο στάδιο διαβούλευσης που θα ακολουθήσει και θα αφορά επιπλέον λειτουργικές ανάγκες της Αγοράς.

Τι κρατάω μέσα από την εκδήλωση της 9ης Μαΐου, του Λουκά Μπαρτατίλα  

Η δική μου αρμοδιότητα στην συγκεκριμένη εκδήλωση αφορούσε το σχεδιασμό της υπαίθριας έκθεσης, όπου εκεί θα παρουσιάζονταν από τη μια το χρονολόγιο της Αγοράς και από την άλλη οι δραστηριότητες των ομάδων πολιτών της Κυψέλης. Προσωπικά, το μεγαλύτερο στοίχημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί μέσα από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ήταν το πώς να εκφραστεί και να αναδειχθεί μια υποβόσκουσα αντίληψη που πιστεύω ότι έχουν οι κάτοικοι για την γειτονιά τους αλλά για κάποιο λόγο δεν φαίνεται να εκφράζεται έντονα δημοσίως ή τουλάχιστον δεν φαίνεται να επικρατεί. Η αντίληψη αυτή είναι ότι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν όχι αγάπη, που έχουν οι κάτοικοι για την Κυψέλη και η ανάγκη τους να δουν ένα εμβληματικό, για την περιοχή, κτίριο να ξαναζωντανεύει υπερισχύει των οποίων αντιπαραθέσεων μπορεί να υπάρχουν γύρω από τη μελλοντική λειτουργία του. Με άλλα λόγια, όλοι νοιάζονται για το συγκεκριμένο κτίριο – τοπόσημο με έναν τρόπο που δείχνει να συμβολίζει κάτι παραπάνω από το προφανές, που στα μάτια μου δεν είναι άλλο από την αίσθηση μιας γειτονιάς με σημεία αναφοράς και χώρους που ενώνουν τους κατοίκους. Το γεγονός λοιπόν ότι “συστεγάστηκαν” κάτω από μια πέργκολα με μια ανοιξιάτικη ανθισμένη βουκαμβίλια οι δράσεις των τοπικών ομάδων της Κυψέλης από τη μια, η διαδρομή της Αγοράς μέσα στο χρόνο από την άλλη και στη μέση οι κάτοικοι της γειτονιάς να διαβάζουν τις πληροφορίες, να συνομιλούν, να γνωρίζονται και εν τέλει να συνυπάρχουν δημιουργικά με σκοπό να καταθέσει ο καθένας τις δικές του ιδέες για το μέλλον της Αγοράς είναι στα μάτια μου, ίσως η πιο σημαντική κληρονομιά που αφήνει η συγκεκριμένη εκδήλωση. Παρά τη δυσπιστία που υπάρχει εν γένει μεταξύ πολιτών και Δήμου και ειδικά στο ζήτημα της Αγοράς αυτή να είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω παλαιοτέρων πρακτικών, τελικά επικράτησε η πρόθεση της συμμετοχής, της συνύπαρξης αλλά και της επικοδομητικής κριτικής απέναντι στις τωρινές προθέσεις, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις να έχει η μελλοντική Δημοτική Αγορά έναν ενωτικό χαρακτήρα με ουσιαστικό λειτουργικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην περιοχή. * Τα παραπάνω κείμενα είναι του Λουκά Μπαρτατίλα. Δημοσιεύθηκαν στο τεύχος Μαΐου της street press “Η Πατησίων Ζει”, την οποία ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την αγάπη!  

To επόμενο στάδιο – Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Περισσότερες από 470 προτάσεις και ιδέες των πολιτών της Αθήνας συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και αξιολογούνται. Οι ιδέες αυτές εκτίθενται τώρα στο κοινό! Ο δήμος Αθηναίων, η 6η Κοινότητα και η ομάδα του συνΑθηνά σας καλούν  την Παρασκευή 29  Μαΐου (Παγκόσμια Ημέρα Γειτονιάς) στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη για την έκθεση των αποτελεσμάτων! Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 29 Μαίου ως τις 7 Ιουνίου, θα είναι ανοικτή στο κοινό καθημερινά 11.-14.00 & 18.00-21.00

Σας περιμένουμε στα εγκαίνια της έκθεσης την Παρασκευή 29 Μαίου από τις 18.00 μέχρι τις 21.00 Ραντεβού στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη 31, απέναντι από τη Δημοτική Αγορά!  

Παράλληλα οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας της διαβούλευσης για τη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, η οποία συνεχίζεται και διαδικτυακά στο www.cityofathens.gr έως τις 20 Ιουνίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες  στο νέο site της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης: www.agorakypselis.gr   Αγορά Κυψέλης: www.agorakypselis.gr | δήμος Αθηναίων: www.cityofathens.gr | συνΑθηνά: www.syanthina.gr Hashtags: #synathina #agorakypselis #elastinagora #thisisathens Διοργάνωση: δήμος Αθηναίωv | συνΑθήνα Χορηγοί επικοινωνίας : Η Πατησίων ζει , PopagandaΑθήνα 9.84  Υποστήριξη: Εν Λευκώ, This Is Athens

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο