Τι είναι το seed funding και πώς το χρησιμοποιεί το συνΑθηνά

Τι είναι το seed funding και πώς το χρησιμοποιεί το συνΑθηνά

H υπεύθυνη του συνΑθηνά και Αντιδήμαρχος της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης, Αμαλία Ζέπου αναλύει τη χρησιμότητα του seed funding στις δράσεις του προγράμματος

Τι είναι το seed funding

Σύμφωνα με το investopedia.com το αρχικό κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Το seed funding συχνά προέρχεται από τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των ιδρυτών της εταιρείας ή από φιλικά πρόσωπα και την οικογένεια. Το χρηματικό αυτό ποσό είναι συνήθως σχετικά μικρό, επειδή η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού. Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν έσοδα και το κεφάλαιο εκκίνησης απαιτείται για την έρευνα , ανάπτυξη και κάλυψη των αρχικών λειτουργικών εξόδων, μέχρι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να είναι σε θέση να παράγει έσοδα, και να προσελκύσει την προσοχή των επιχειρηματικών κεφαλαίων. Στον τομέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το seed funding αποτελεί μοντέλο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών εκδηλώσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που προσφέρουν ένα υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο. Αρκετές οργανώσεις δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές παγκοσμίως με στόχο την υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων μέσα από τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Seed Funding και συνΑθηνά 

H υπεύθυνη του συνΑθηνά και Αντιδήμαρχος της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης, Αμαλία Ζέπου αναλύει τη χρησιμότητα του seed funding στις δράσεις του προγράμματος: Στόχος του συνΑθηνά είναι να διευκολύνει και να στηρίζει τις δράσεις των ομάδων πολιτών. Κατά τέτοιο τρόπο όμως που να αφήνει την ελευθερία στις ομάδες που σκέφτονται λύσεις για την πόλη να τις ακολουθούν και να τις ολοκληρώνουν όπως εκείνες τις έχουν σκεφτεί και σχεδιάσει. Με αυτό το στόχο, το συνΑθηνά δεν αποτελεί μηχανισμό χρηματοδότησης των δράσεων αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν στη θετική επίδραση στην ανάπτυξη μιας γειτονιάς και σε ένα μοντέλο που μπορεί να επαναληφθεί και αλλού, τότε τις στηρίζουμε με ένα μικρό ποσό διευκόλυνσης . Σε αυτές τις περιπτώσεις, το seed funding λειτουργεί όχι ως χρηματοδότηση της δράσης, αλλά ως εργαλείο επικοινωνίας  και μεθόδευσης της δράσης, έτσι ώστε στο τέλος να έχει δημιουργηθεί ένα εργαλείο και για άλλους πολίτες ή και δήμους. Η χρηματοδότηση αυτή θα προέλθει από το χρηματικό βραβείο που δόθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού καινοτομίας “Mayors Challenge Award 2014” του ιδρύματος Bloomberg Philanthropies.

Η διαδικασία επιλογής των δράσεων που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνει μια φόρμα αξιολόγησης που μετράει την επίδραση της δράσης στη γειτονιά (πόσοι άνθρωποι θα ωφεληθούν από την δράση) καθώς και την επίδραση της δράσης στη λειτουργία του δήμου (αν η δράση αυτή φέρνει μια καινούρια τεχνογνωσία που μπορεί να αναβαθμίσει τις λειτουργίες του δήμου).  

Τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση

Η «κοινωνική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση που παράγει ένα ανταγωνιστικό προϊόν και δημιουργεί κέρδη, παραμένοντας πιστή σε μια αξία η οποία εξυπηρετεί έναν κοινωνικό στόχο. Αυτός ο κοινωνικός στόχος επιτυγχάνεται με μια σειρά από παράγοντες, όπως, μεταξύ άλλων, το προϊόν που παράγει η επιχείρηση, τον τρόπο παραγωγής οργάνωσης και διακυβέρνησής της και τη διαχείριση των κερδών της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «κοινωνική επιχείρηση» ορίζεται ως: «ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι όχι ηδημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της, αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή εργαζομένων, καταναλωτών και παραγόντων που επηρεάζονται από τις εμπορικές της δραστηριότητες» (Social Business Initiative, Οκτώβριος 2011). Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις που δομούνται με βάση κάποιες αρχές και αξίες που τους επιτρέπουν να μεριμνούν περισσότερο για την βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, παρά για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους.  

O δήμος Αθηναίων και  η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων έχει οργανώσει το πρόγραμμα  ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Στόχος του προγράμματος είναι να φέρνει κοντά τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και να διαμορφώσει ένα συνεργατικό οικοσύστημα, μέσα από το οποίο οι κοινωνικοί επιχειρηματίες, οι φορείς υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και το ευρύ κοινό, θα μπορούν: vα συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις αρχές και τις αξίες που συνδυάζει το κοινωνικό επιχειρείν να ενημερωθούν πληρέστερα να εκπαιδευτούν επαγγελματικά να πειραματιστούν με νέες μεθοδολογίες να επιχειρήσουν τις ιδέες τους να συνεργαστούν για την εξέλιξη των κοινωνικών δομών στην πόλη της Αθήνας και την υπόλοιπη χώρα Μέσα από ημερίδες, εργαστήρια και συνέδρια, αλλά και την παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, το Επιχειρώ Κοινωνικά φέρνει τους κατοίκους της Αθήνας ένα βήμα πιο κοντά στην επιχειρηματική δράση και την θετική αλλαγή.    

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο