Στον Ελαιώνα οι ομάδες πολιτών προσφέρουν την απαραίτητη ισορροπία

Στον Ελαιώνα οι ομάδες πολιτών προσφέρουν την απαραίτητη ισορροπία

Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, αντιδήμαρχος Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων, απαντά στις ερωτήσεις μας σχετικά με την συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στη λειτουργία του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων.

Στην περιοχή του Ελαιώνα λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2015 το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων. Δημιουργήθηκε από την άμεση ανάγκη του να υπάρχουν ανοικτές δομές φιλοξενίας, ώστε να αποτρέπεται η μετατροπή δημόσιων χώρων σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς αλλά και για την αξιοπρεπή διαμονή των προσφύγων στην Αθήνα υπό ανθρώπινες συνθήκες. Πρόσφατα το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας επεκτάθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι ώστε να φιλοξενούνται πλέον στις εγκαταστάσεις του συνολικά 1200 άτομα.

Σήμερα ο Ελαιώνας έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως πρότυπη δομή που τηρεί όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προσωρινή φιλοξενία. Αυτή η αναγνώριση δεν θα ήταν ίσως εφικτή, έαν σε όλο το διάστημα της λειτουργίας της Δομής δεν είχαν κινητοποιηθεί δεκάδες οργανώσεις, φορείς, ομάδες πολιτών, εθελοντές και απλοί πολίτες οι οποίοι συμβάλλουν με όσα μέσα διαθέτουν, έτσι ώστε διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια των επωφελούμενων καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της δομής. Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης (φωτό), αντιδήμαρχος Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων, απαντά στις ερωτήσεις μας σχετικά με την συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στη λειτουργία του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων.

Ποιες οργανώσεις/ φορείς/ ομάδες πολιτών δραστηριοποιούνται πιο έντονα στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα και πως ενισχύουν τη λειτουργία του;

Υπάρχουν αρκετές οργανώσεις/φορείς/ομάδες που δραστηριοποιούνται σταθερά στον Ελαιώνα. Τα παιδικά χωριά SOS και το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία έχουν οργανωμένη παρουσία με δραστηριότητες εκπαιδευτικές και δημιουργικές για παιδιά. Υπάρχουν επίσης πολλές ομάδες και οργανώσεις που συμβάλουν στην καθημερινή λειτουργία της δομής με δραστηριότητες επιμελητείας. Αυτές οι δράσεις καλύπτουν ανάγκες της δομής αλλά κυρίως των ανθρώπων που φιλοξενούνται και αυτό προσφέρει την απαραίτητη ισορροπία.

Εσείς ο ίδιος είσαστε κοντά στις οργανώσεις και τις ομάδες που παράγουν έργο στο Κέντρο Φιλοξενίας του Ελαιώνα αλλά και στο προσφυγικό ζήτημα γενικότερα. Αισθάνεστε ότι αυτές οι ομάδες παίρνουν την επίσημη αναγνώριση από τις αρχές;

Είναι αλήθεια ότι λόγω της επείγουσας κατάστασης που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές δεν αξιολογούμε πόσο πολύτιμη είναι η βοήθεια οργανώσεων, φορέων και ομάδων. Είναι επίσης αλήθεια ότι δεν υπάρχει κάποια διαδικασία για μια επίσημη διαδικασία αναγνώρισης από την Πολιτεία και είναι ένα κενό που πρέπει να καλύψουμε.

Μέσω ποιων άλλων δομών προσπαθεί ο δήμος Αθηναίων να δώσει λύσεις στις επείγουσες συνθήκες που δημιουργούν οι αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών;

Ο δήμος διαθέτει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης και τις κοινωνικές του δομές που συμβάλουν πχ τα δημοτικά ιατρεία. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της αντίδρασης του δήμου δημιουργήθηκε και μια αντιδημαρχία για θέματα μεταναστών και προσφύγων ώστε να γίνει μια πιο συντονισμένη προσπάθεια.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο