Social Dynamo: ενδυναμώνοντας τους φορείς της κοινωνίας πολιτών

Social Dynamo: ενδυναμώνοντας τους φορείς της κοινωνίας πολιτών

Οι άνθρωποι που ζουν από πρώτο χέρι τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του Social Dynamo μας μιλούν για την εμπειρία μιας εντατικής περιόδου ενδυνάμωσης.

Με κοινό όραμα την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και ο δήμος Αθηναίων δημιούργησαν το Social Dynamo, έναν συνεργατικό χώρο με άξονες λειτουργίας τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση των οργανωμένων και άτυπων ομάδων πολιτών που παράγουν κοινωνικά επωφελές έργο.

Εγκαινιάζοντας την λειτουργία του στην οδό Καρνεάδου 25 στα τέλη Ιανουαρίου του 2017, το Social Dynamo υποδέχτηκε και έκτοτε φιλοξενεί 11 συλλογικότητες της πόλης, οι οποίες έχουν μέχρι σήμερα παρακολουθήσει μια σειρά από επιμορφωτικά προγράμματα, αξιοποιούν τον χώρο του για την οργάνωση των δραστηριοτήτων τους και έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν μεταξύ τους και να οδηγηθούν σε νέες παραγωγικές συνεργασίες.

Μέσα από τα μάτια των φιλοξενούμενων οργανώσεων

Κι ενώ υπολείπονται μόλις λίγες εβδομάδες για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου φιλοξενίας του Social Dynamo και σύντομα (στις 20/6) λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο, οι εντυπώσεις των ανθρώπων που έζησαν από κοντά την εμπειρία του πρώτου κύκλου φιλοξενίας μας βοηθούν να αποτιμήσουμε το πώς οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτόν ενδυναμώνονται και τελικά ωφελούνται.

Το Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης», μια από τις 11 ομάδες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στον πρώτο κύκλο Φιλοξενίας του Social Dynamo αναφέρει πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του προγράμματος στη βελτίωση της λειτουργίας της οργάνωσής τους:

«Είδαμε πόσο σημαντικά είναι τα θέματα οργάνωσης, στόχευσης της ομάδας και διαχείρισης των μελών μας. Η επιμόρφωση που λάβαμε από το Social Dynamo ήταν ένας παράγοντας που επιτάχυνε την απόφασή μας να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδους. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά θέματα με περισσότερο επαγγελματισμό όπως για παράδειγμα οι εσωτερικές μας διαδικασίες. Ουσιαστικά το Social Dynamo μας ‘δίδαξε’ ότι όσοι εργάζονται για τα κοινά πρέπει να το κάνουν με σοβαρότητα, διαφάνεια, ακολουθώντας συμμετοχικές διαδικασίες και έχοντας προγραμματισμό».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Social Dynamo μπορεί να ωφελήσει τόσο φορείς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα ή βρίσκονται σε αρχικό στάδιο σε ό,τι αφορά την οργανωσιακή τους λειτουργία όσο και φορείς που ήδη βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης.

Τα μέλη της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, μίας οργάνωσης που αριθμεί πάνω από 30 χρόνια επιτυχούς και εξελισσόμενης δραστηριότητας στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρουν σχετικά:

«Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας μέσα από τις γνώσεις που απέκτησε σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία, όπως η εξεύρεση πόρων, η επικοινωνία, η αξιοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης και η διαχείριση εθελοντών, είχε την ευκαιρία να εξετάσει εκ νέου τις διαδικασίες λειτουργίας της και να αξιοποιήσει νέα δεδομένα. Επίσης, η γνώση αυτή λειτούργησε πολλαπλασιαστικά για τους υπόλοιπους συνεργάτες της Εταιρείας οι οποίοι δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα του Social Dynamo. Η στοχευμένη πληροφόρηση και οι επικαιροποιημένες γνώσεις, οι νέες ιδέες που αναδεικνύονται, καθώς επίσης και η υλικοτεχνική υποστήριξη, είναι από τα σημαντικότερα εφόδια που μπορεί να λάβει μια ομάδα πολιτών μέσα από τη συμμετοχή της στο Social Dynamo».

Τα σεμινάρια και οι συμβουλευτικές συνεδρίες που συγκροτούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Social Dynamo ωφέλησαν ιδιαίτερα και τη φιλαναγνωστική ομάδα «Στο Ράφι». Τα μέλη της τονίζουν μάλιστα: «Η μέντοράς μας λειτουργεί για την ομάδα σαν ένα ‘μαγικό χέρι’ ασφάλειας, οργάνωσης και διατήρησης της σωστής πορείας της ομάδας μας».

Η αποτίμηση της ομάδας του Social Dynamo

Η οργανωτική ομάδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Social Dynamo από την πλευρά της αναγνωρίζει ότι οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις 11 ομάδες που συμμετέχουν στον πρώτο κύκλο υποδεικνύουν την ανάγκη για προσαρμοστικότητα και ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζονται από τους μέντορες.

«Αυτό που είδαμε από νωρίς, ήταν ότι καθώς δεν ξεκινούν όλες οι ομάδες από την ίδια αφετηρία και δεν έχουν όλες τους ίδιους στόχους, η καθεμιά διανύει τη δική της πορεία, με τον δικό της ρυθμό ανάπτυξης. Έτσι, από την αρχή είμαστε ευέλικτοι στις οργανωσιακές ανάγκες της κάθε μιας, θέτοντας εμάς τους ίδιους σε ένα διαρκή ανοιχτό διάλογο μαζί τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προσθέσουμε νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες, ανταποκρινόμενοι στο feedback που συνεχώς λαμβάναμε. Για παράδειγμα, έχουμε διευρύνει την υπηρεσία εξατομικευμένης συμβουλευτικής από έμπειρους επαγγελματίες προς οργανώσεις, περιλαμβάνοντας πλέον θεματικές όπως η επικοινωνία και η συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης», λέει η Ράνια Ελ Αμπάσυ, διαχειρίστρια του προγράμματος Social Dynamo. «Επίσης, έχουμε δει πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση των συμμετεχόντων στο ευρύ δίκτυο συνεργατών μας, που απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, και γι’ αυτό και συνεχώς διευρύνουμε αυτό το δίκτυο. Περήφανα μπορούμε να πούμε ότι θέτουμε στη διάθεση οργανώσεων και άτυπων ομάδων περίπου 30 συνεργάτες επιμόρφωσης και επαγγελματικής υποστήριξης ενώ το δίκτυό μας όλο και μεγαλώνει!», προσθέτει.

O Μάνος Παυλάκης, Σύμβουλος και Εκπαιδευτής σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Business Coach και πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών, ανήκει στο δίκτυο των μεντόρων του Social Dynamo και παρατηρεί και ο ίδιος τα βήματα βελτίωσης που σημειώνουν οι συμμετέχουσες ομάδες: «Οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές σε μια μη κυβερνητική – εθελοντική οργάνωση διακατέχονται από ένα έντονο συναίσθημα κοινωνικής προσφοράς. Υπάρχει ενθουσιασμός και αγάπη για αυτό που κάνουν με αποτέλεσμα συχνά να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους ή / και να αποδίδουν λιγότερη σημασία σε πιο τεχνικά ζητήματα αλλά γρήγορα κατανοούν τη σημασία τους. Με την οργάνωση που συνεργάστηκα, είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε θέματα οργάνωσης, αλλά και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Εκτιμώ ότι η συνεργασία που είχαμε συνέβαλε, ώστε στο μέλλον να οργανώνουν αποτελεσματικά συναντήσεις, να εμπλέκουν δημιουργικά τους συμμετέχοντες και να λαμβάνουν αποφάσεις με έναν οργανωμένο τρόπο».

Ευκαιρίες για εξέλιξη και δικτύωση που γίνονται πράξη

Η σωστή καθοδήγηση, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει κάθε ομάδα πολιτών, σε όποιο στάδιο οργάνωσης κι αν αυτή βρίσκεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ομάδας Δικαίωμα στη Διαφορετικότητα η οποία ήρθε στο Social Dynamo με όραμα να δημιουργήσει το «Househub», έναν συνεργατικό χώρο που θα συστεγάσει δράσεις επαγγελματιών της ψυχικής υγείας και θα αποτελέσει έναν κόμβο προσφοράς υπηρεσιών αλλά και ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και καλών πρακτικών.

«Σε αυτά τα κρίσιμα πρώτα βήματα, ήταν σημαντικό να δούμε μέσα από διαφορετικές μεθόδους, πώς μπορεί να στηθεί κάτι σωστό και με διάρκεια και βρήκαμε εξαιρετικά χρήσιμη τη γνωριμία – μέσα από το δίκτυο συνεργατών του Social Dynamo – με έμπειρους επαγγελματίες που έχουν όρεξη, μεράκι και μεταδοτικότητα. Μέσα από τη συμμετοχή μας ανακαλύψαμε επίσης τι σημαίνει χάραξη στρατηγικής και εκτίμηση ρίσκου», λένε τα μέλη του «Househub».

Εκτός όμως από τα εφόδια και τις γνώσεις που απέκτησαν οι συμμετέχουσες ομάδες μέσα από ένα εντατικό έως τώρα πρόγραμμα επιμόρφωσης, υπάρχει και το παράλληλο όφελος της δικτύωσης που προκύπτει αυθόρμητα, όταν 11 ομάδες πολιτών συνυπάρχουν και εργάζονται στον ίδιο χώρο σχεδόν καθημερινά.

Έτσι, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας έχει ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου συνεργασία με την ομάδα «Steps» με στόχο να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής και νοσηλευτικής φροντίδας σε ωφελούμενους που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πρόληψη, τη διευθέτηση θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, πρώτες βοήθειες και διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες.

Οι Φίλοι της Φύσης οργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Καλές πρακτικές και προτάσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα» σε συνεργασία με τις ομάδες «στο Ράφι» και «Steps». Η κάθε ομάδα μοιράστηκε τη δική της οπτική, ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητάς της. Μέσα από την εκδήλωση, δημιουργήθηκαν νέοι δεσμοί με φορείς όπως η «Κοινωνική Κουζίνα», ο «Άλλος Άνθρωπος» και το «Ανοικτό Σχολείο Μεταναστών».

Τα μέλη της ομάδας «στο Ράφι» σχολιάζουν ότι, καθώς συνεργάζονται με άλλες ομάδες, ανταλλάσσουν συνεχώς ιδέες, δέχονται συμβουλές και θέτουν τον πήχη πιο ψηλά.

Τέλος, η ομάδα «Δικαίωμα στη Διαφορετικότητα» αναγνωρίζει πεδίο συνεργασιών με πολλές από τις ομάδες που απαρτίζουν το οικοσύστημα του Social Dynamo. Συλλογικότητες όπως η Αντίρροπον, το Job Pairs, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και οι Steps αποτελούν όλοι πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες του «Househub».

«Έχουμε διαπιστώσει ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών και αλληλοσυμπληρούμενων φορέων μπορεί να αναπτυχθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα και για αυτό επιδιώκουμε τη συνεργασία με φορείς με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές αξίες και στόχους», λέει η Dr Jennifer Clarke, Συντονίστρια Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης ΜΚΟ στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. «Έτσι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε project, όπως τα ‘Σημεία Στήριξης’, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ και το Hellenic Hope, όπως επίσης και το πρόγραμμα Impact της Ashoka Greece, για την ενδυνάμωση κοινωνικού αντικτύπου επιλεγμένων πρωτοβουλιών. Και ο δρόμος συνεχίζεται, οπότε σύντομα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε και νέες συνεργασίες», καταλήγει.

 

Διαβάστε περισσότερα για τις πρώτες 11 φιλοξενούμενες οργανώσεις του Social Dynamo εδώ

Ο δεύτερος κύκλος φιλοξενίας του Social Dynamo θα εγκαινιαστεί το φθινόπωρο του 2017.

Η προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ανοιχτή πρόσκληση η οποία είναι δημοσιευμένη εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο