Μάρτιος στο Social Dynamo με online εκπαιδευτικές δράσεις

Μάρτιος στο Social Dynamo με online εκπαιδευτικές δράσεις

Το Social Dynamo, η από κοινού πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων να δημιουργήσουν έναν χώρο για την ενδυνάμωση, μάθηση και δικτύωση των φορέων και των άτυπων ομάδων της κοινωνίας πολιτών, συνεχίζει τις επιμορφωτικές του δράσεις. Το κέντρο βάρους των δράσεων του Μαρτίου αφορά κυρίως σε θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση του οράματος και της στρατηγικής για οργανώσεις του μη κερδοσκοπικού τομέα. Οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

Τετάρτη 17 Μαρτίου, 15:00 – 19:00
Webinar: Θέτοντας το Όραμα, την Αποστολή, τους Στόχους και της Αξίες μιας ΜΚΟ

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εμβάθυνση ή η αναδιατύπωση του οράματος και της αποστολής μιας οργάνωσης προκειμένου να υπάρξει μια επίσημη ταυτότητα για την προβολή της, την κινητοποίηση εθελοντών και στελεχών, και την ευαισθητοποίηση των MME και του κοινού. Στο διαδραστικό αυτό webinar οι οργανώσεις θα επαναπροσδιορίσουν επίσης, από κοινού τις αξίες και το όραμά τους και θα εφαρμόσουν μεθόδους για αποτελεσματικότερη στοχοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Τρίτη 23 Μαρτίου, 15.00 – 19.00
Webinar: Αναπτύσσοντας τη στρατηγική της επιτυχίας

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης και ρεαλιστικής στρατηγικής, η οποία θα αξιοποιεί τη δυναμική της ομάδας και θα υπηρετεί το όραμα και τον σκοπό της οργάνωσης. Επιπλέον, θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου πλάνου ενεργειών και, μέσω ασκήσεων, θα εξοικειωθούν με μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης κινδύνου και λήψης αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Δευτέρα 29 Μαρτίου, 18.00 – 21.00
Webinar: Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος: Χτίζοντας συνοχή και ανθεκτικότητα στις παράκτιες κοινότητες

Μέσα από την εμπειρία της Greenpeace, οι οργανώσεις θα εξετάσουν διαφορετικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (υπεραλίευση, καταπάτηση παράκτιας ζώνης, ρύπανση, εξορύξεις υδρογονανθράκων) και τη σύνδεση αυτών με κοινωνικά ζητήματα. Προτεραιότητα θα δοθεί στις περιβαλλοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο 6μηνο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής

Παρασκευή 19 Μαρτίου, 15.00 – 17.00
Λογιστικά και φορολογικά θέματα

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων; Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη για τον μη κερδοσκοπικό τομέα από την Quantum Business & IT Solutions. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δευτέρα 29 Μαρτίου, 15.00-17.00
Νομικά Θέματα

Συνεδρίες αφιερωμένες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δοθούν συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της Διοίκησης, υποχρεώσεις ασφάλισης καθώς και ζητήματα που έγκεινται του φορολογικού δικαίου, όπως και συμβουλές σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Social Dynamo εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο