European Solidarity Corps: το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εθελοντισμό.

European Solidarity Corps: το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εθελοντισμό.

Οι ευκαιρίες που προσφέρει και οι καινοτομίες που εισάγει.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Πολλοί νέοι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους ή να εργαστούν για έναν καλό σκοπό, σε έργα στα οποία η συμβολή τους μπορεί να είναι πολύ σημαντική, και να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ωστόσο η κατάλληλη ευκαιρία δεν βρίσκεται εύκολα. Γι’ αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δίνει στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Αν είστε νέος 18 έως 30 ετών που αναζητά εμπειρία εθελοντισμού ή επαγγελματική εμπειρία, ή αν εκπροσωπείτε οργάνωση που επιθυμεί να προσελκύσει νέους στις εθελοντικές της δραστηριότητες, τότε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να είναι η απάντηση.

Πέρα από τον άξονα του εθελοντισμού, ο οποίος προσφέρει στους νέους, μέσω μιας επιχορήγησης, την ευκαιρία να προσφέρουν εθελοντική εργασία πλήρους ωραρίου για ένα χρονικό διάστημα από δύο έως δώδεκα μηνών, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εισάγει επιπλέον τον άξονα της επαγγελματικής δραστηριότητας ο οποίος προσφέρει στους νέους την ευκαιρία για μια θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σ’ ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν δραστηριότητες αλληλεγγύης και έχουν ανάγκη από νέους με ισχυρά κίνητρα και κοινωνικές ευαισθησίες.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης διαφοροποιείται επίσης σημαντικά από αντίστοιχα προγράμματα εθελοντισμού όπως το Erasmus+ καθώς απευθύνεται σε όλους τους νέους και όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι σπουδάζουν. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνδεθούν με ανάγκες που υπάρχουν στις τοπικές τους κοινότητες καθώς δεν προϋποθέτει την μετακίνηση σε άλλη χώρα.

Αυτές είναι οι βασικές καινοτομίες του προγράμματος όπως τις διατύπωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο Jimmy Jamar, στην εκδήλωση «European Solidarity Corp Προοπτικές και Συνεργασία», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από το Europe Direct του δήμου Αθηναίων στην αίθουσα τελετών του δημαρχιακού μεγάρου του δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, η αντιδήμαρχος της Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων, Αμαλία Ζέπου, παρουσίασε το συνΑθηνά ως μηχανισμό χαρτογράφησης, διασύνδεσης και αξιοποίησης του ενεργού ανθρωπίνου κεφαλαίου της πόλης, ενώ στη συνέχεια εξήγησε το πώς αυτός ο μηχανισμός συνδέει τον δήμο Αθηναίων με τη συζήτηση που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες πόλεις καλούνται να συνεργαστούν με τους πολίτες τους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που τις απασχολούν.

Αντιμέτωπο με την πρόκληση να διαδοθεί σε όλο και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα νέων μετρά ήδη έναν εντυπωσιακό αριθμό συμμετεχόντων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μόνο στην Ελλάδα αριθμεί 3.500 νέους από τον Δεκέμβριο του 2016 οπότε και άνοιξε το σύστημα εγγραφής για τους ενδιαφερόμενους.

Ποιοί και πώς μπορούν να συμμετάσχουν; Τι μπορούν να κερδίσουν;

Το σύστημα είναι ανοικτό για νέους ηλικίας 17 έως 30 ετών.

Οι εγγραφές γίνονται στη διεύθυνση: europa.eu/solidarity-corps

Κατά την εγγραφή, θα σας ζητηθεί να δώσετε βασικά στοιχεία. Αναλυτικότερα στοιχεία θα σας ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Κατά την εγγραφή, θα μπορέσετε να δηλώσετε τις χώρες στις οποίες θα θέλατε να τοποθετηθείτε, είτε σας ενδιαφέρει ο εθελοντισμός είτε η επαγγελματική δραστηριότητα, το είδος των δραστηριοτήτων που σας ενδιαφέρουν και την πείρα και τις δεξιότητες που διαθέτετε. Το εργαλείο εγγραφής είναι διαθέσιμο στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα δώσει στους νέους τη δυνατότητα όχι μόνο να βοηθήσουν τους άλλους, αλλά και να εκπαιδευτούν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν μια εμπειρία ζωής.

Για τους συμμετέχοντες στον άξονα του εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα καλύπτονται κανονικά τα έξοδα διαμονής, διατροφής, ταξιδιού, ασφάλισης και θα παρέχεται ένα ποσό για μικροέξοδα. Για τις θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης θα καταβάλλονται κανονικά τα έξοδα ταξιδιού και μια ημερήσια αποζημίωση. Για τις θέσεις εργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα υπάρχει, όπως συνήθως, συμβόλαιο εργασίας, καθώς και μισθός, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις συλλογικές συμβάσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό με αναλυτική περιγραφή των δράσεων στις οποίες συμμετείχαν μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποια οργάνωση;

Τέλος το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί ένα εργαλείο διαθέσιμο σε οργανώσεις που διαχειρίζονται εθελοντές, οι οποίες θα μπορούν να αναζητούν τους κατάλληλους υποψηφίους μεταξύ των εγγεγραμμένων νέων στη βάση δεδομένων του Σώματος Αλληλεγγύης. Κάθε συμμετέχουσα οργάνωση, μικρή ή μεγάλη, θα πρέπει να δεσμευτεί ως προς την τήρηση ενός Χάρτη στον οποίο καθορίζονται οι βασικές αρχές τις οποίες ασπάζεται. Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονται η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και η πρόσληψη συμμετεχόντων οι οποίοι έχουν εγγραφεί μέσω του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Επίσης, ο Χάρτης αυτός θα δεσμεύει τις οργανώσεις όσον αφορά την πιστοποίηση της συμμετοχής, την εγγύηση ασφαλών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και την παροχή ικανοποιητικής κατάρτισης και υποστήριξης που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Επίσης θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση αλληλεγγύης που θα υπογράφεται μεταξύ των συμμετεχόντων και των οργανώσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στην οποία θα καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αμφοτέρων.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο