Eκπρόσωποι των ευρωπαϊκών πόλεων συναντήθηκαν στο Social Affairs Forum στη Νάντη. Ο δήμος Αθηναίων ήταν εκεί.

Eκπρόσωποι των ευρωπαϊκών πόλεων συναντήθηκαν στο Social Affairs Forum στη Νάντη. Ο δήμος Αθηναίων ήταν εκεί.

Στο πλαίσιο της συνόδου του δικτύου των ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities που αποτελείται από εκπροσώπους ευρωπαϊκών πόλεων, η Νάντη της Γαλλίας φιλοξένησε στις 16 και 17 Μαρτίου το Social Affairs Forum. Πρόκειται για μια μεγάλη θεματική συνάντηση με κεντρικούς άξονες την ενίσχυση της εμπλοκής των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη και υλοποίηση των εθνικών αλλά και των ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικών, καθώς επίσης και την προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των πόλεων για τη διαχείριση της ανέχειας και του αποκλεισμού. Στη διοργάνωση της Νάντης συμμετείχαν συνολικά 80 εκπρόσωποι 33 δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Νάντη ήταν η πόλη που φιλοξένησε την εαρινή συνάντηση του Social Affairs Forum του δικτύου Eurocities στις 16 και 17 Μαρτίου. Στόχοι του Social Affairs Forum είναι η ενίσχυση της εμπλοκής των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη και υλοποίηση των εθνικών αλλά και των ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των πόλεων για την αντιμετώπιση της ανέχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στη διοργάνωση της Νάντης συμμετείχαν συνολικά 80 εκπρόσωποι από 33 δήμους της Ευρώπης. Κυρίαρχο θέμα συζήτησης στο πρόγραμμα των εργασιών του Social Affairs Forum της Νάντης ήταν η συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνική καινοτομία. Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “how can cities involve citizens in promoting social innovation” η Αντιδήμαρχος της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης Αμαλία Ζέπου παρουσίασε τον συσχετισμό της κοινωνίας των πολιτών με την κοινωνική καινοτομία στην Αθήνα, όπως αντίστοιχα παρουσιάστηκαν και οι περιπτώσεις της Νάντης, της Βαρκελώνης και του Τίλμπουργκ. Η επαφή με τους ενεργούς πολίτες, οι νέες συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε συγκεκριμένα έργα της πόλης αναδείχτηκαν ως αναγκαίες προϋποθέσεις για βιώσιμες λύσεις σε κάθε τομέα της κοινωνικής καινοτομίας. Στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων γύρω από τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι ευρωπαϊκές πόλεις, η Αντιδήμαρχος για το Παιδί Μαρία Ηλιοπούλου παρουσίασε την πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων «Σχολεία Ανοιχτά στη Γειτονιά, Ανοιχτά στην Κοινωνία», ενώ αντίστοιχα παρουσιάστηκαν και οι πρωτοβουλίες πόλεων όπως το Βερολίνο, η Λιουμπλιάνα, η Σεβίλλη, η Στοκχόλμη, η Μαδρίτη κ.ά. Στο πλαίσιο του Social Affairs Forum συνήλθε επίσης η ομάδα εργασίας Creative Citizenship του δικτύου Eurocities, η οποία συστήθηκε τον Μάιο του 2015 με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Διευρυμένη πλέον με την προσθήκη 5 νέων μελών (Λονδίνο, Λισαβώνα, Νανσύ, Αμβούργο, Οστάνδη), η ομάδα εργασίας Creative Citizenship συζήτησε τους νέους μηχανισμούς συσχέτισης του Δήμου με τους ενεργούς πολίτες καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει ρόλο συντονιστή και ενορχηστρωτή του δυναμικού της πόλης.

Η Αμαλία Ζέπου είχε τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ομολόγους της για την πορεία εργασιών της πλατφόρμας συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων καθώς και για την εξέλιξη της προετοιμασίας του EU Urban Agenda, το οποίο θα ανακοινωθεί στα τέλη Μαΐου στο Άμστερνταμ. Στα παράλληλα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Social Affairs Forum η προσφυγική κρίση και η επικοινωνία των Δήμων με τους πολίτες στο συγκεκριμένο ζήτημα ήταν ένα από τα κυρίαρχα θέματα. Τονίστηκαν έντονα ο ρόλος των πόλεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, η σημασία της επιρροής των Δημάρχων στη φιλοξενία προσφύγων σε κάθε πόλη, καθώς και το γεγονός ότι οι πόλεις είναι κατεξοχήν εκείνες που αυτή την στιγμή αντικατοπτρίζουν την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος. Στις συζητήσεις αυτές δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση του δήμου Αθηναίων, καθώς η Αθήνα είναι μια από τις πόλεις που βρίσκονται στο επίκεντρο του προσφυγικού προβλήματος, την ίδια στιγμή που ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης πραγματοποιεί εντατική προσπάθεια να επιτύχει συνέργειες και να ενεργοποιήσει τους δήμους της Ευρώπης προς αυτή την κατεύθυνση. Σημειώνεται, τέλος, ότι ο ρόλος των πόλεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης θα είναι το θέμα του επόμενου Social Affairs Forum το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου του 2016. Η Φιόνα Ανδρικοπούλου, σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει λεπτομέρειες της επερχόμενης αυτής διοργάνωσης που έχει αναλάβει η πόλη μας.

Διαρκής ενημέρωση για τις εργασίες του δικτύου Eurocities εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο