Απρίλιος στο Social Dynamo με online εκπαιδευτικές δράσεις

Απρίλιος στο Social Dynamo με online εκπαιδευτικές δράσεις

Το Social Dynamo, η από κοινού πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων να δημιουργήσουν έναν χώρο για την ενδυνάμωση, μάθηση και δικτύωση των φορέων και των άτυπων ομάδων της κοινωνίας πολιτών, συνεχίζει τις επιμορφωτικές του δράσεις. Οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

Δευτέρα 12 Απριλίου, 15:00 – 19:00
Webinar: Διαδικασίες Διαχείρισης & Μέτρηση Αποδοτικότητας

Στόχος του σεμιναρίου είναι αφενός η κατανόηση των επιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών και ο τρόπος εφαρμογής τους στην καθημερινή λειτουργία μιας ΜΚΟ και αφετέρου η ανάλυση των σημαντικότερων διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη δημιουργία δεικτών αποτελεσματικότητας μιας ΜΚΟ και θα κατανοήσουν τη λειτουργία και τους μηχανισμούς ελέγχου αυτής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Δευτέρα 19 Απριλίου, 17.00 – 21.00
Webinar: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στις ΜΚΟ

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μιας ΜΚΟ, όπως επίσης εργαλεία και πρακτικές που συμβάλλουν στην άμεση εφαρμογή τους. Επιπλέον, θα εξεταστούν ζητήματα όπως η προσέλκυση και η επιλογή προσωπικού, η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, η στοχοθεσία, η αξιολόγηση και η συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου, 17.00 – 20.00
Webinar: Προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα

Το σεμινάριο αποτελεί μια σύντομη περιήγηση στην πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αλλά και την επιρροή του ανθρώπινου παράγοντα σε αυτή. Οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα συζητήσουν τους τρόπους παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στο πεδίο, εστιάζοντας στη σωστή λήψη αποφάσεων ως προς τη διαχείριση και την προστασία ειδών, περιοχών και οικοσυστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Social Dynamo εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο