5 Χρόνια Impact Hub Athens

5 Χρόνια Impact Hub Athens

Συμπληρώνοντας πέντε χρόνια λειτουργίας και δραστηριοποίησης, τo Impact Hub Athens διοργανώνει ένα τριήμερο εκδηλώσεων και συζητήσεων γύρω από την κοινωνική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Συμπληρώνοντας πέντε χρόνια λειτουργίας και δραστηριοποίησης, τo Impact Hub Athens διοργανώνει ένα τριήμερο εκδηλώσεων και συζητήσεων γύρω από την κοινωνική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Πώς μετασχηματίζονται η οικονομία και η κοινωνία; Ποιες είναι οι εξελίξεις και οι ανερχόμενες τάσεις στην κοινωνική αλλαγή; Ποιες είναι οι δυνάμεις που θα διαμορφώσουν τον χώρο της κοινωνικής καινοτομίας; Πώς η κοινωνική καινοτομία και η επιχειρηματικότητα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του επετειακού τριημέρου, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου, που θα διοργανωθεί στο Impact Hub Athens με αφορμή τη συμπλήρωση των πέντε χρόνων λειτουργίας του ομώνυμου οργανισμού. 

Ερευνητές από κορυφαία πανεπιστήμια, δημιουργικοί επαγγελματίες και φορείς από όλο τον κόσμο, θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν ό,τι αυτή τη στιγμή γεννιέται και θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια στους τομείς της νέας κοινωνικής οικονομίας, της διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος, του ακτιβισμού, της τεχνολογίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι παρακάτω θεματικές:

Συστημική Αλλαγή: Πώς αλλάζει η οικονομία και η κοινωνία; Ποιες είναι οι δυνάμεις που θα αναλάβουν και θα διαμορφώσουν τον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας; Πού πρέπει να επικεντρωθούμε καθώς διαμορφώνουμε την ατζέντα της κοινωνικής καινοτομίας και ακτιβισμού μας;

Τεχνολογία: Τι περιλαμβάνει η σημερινή τεχνολογία αιχμής; Ποια είναι τα βασικά εργαλεία των τεχνολογικών εξελίξεων; Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία αιχμής για κοινωνικούς σκοπούς και για την ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου;

Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος: Ποιός είναι ο ρόλος και το μέλλον των πόλεων μας; Πώς οι επιχειρηματίες, οι ακτιβιστές, οι πολίτες και οι κυβερνητικοί φορείς επηρεάζουν και παρεμβαίνουν στην καθημερινή ζωή της πόλης στην οποία ζουν και εργάζονται;

Ακτιβισμός: Πώς αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται ο ακτιβισμός μέσω των κοινωνικών κινημάτων; Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τα κοινωνικά κινήματα;

Κυκλική Οικονομία: Ποια η δυναμική της κυκλικής οικονομίας και ποιές οι δυνατότητες σχετικών καινοτόμων εφαρμογών τεχνολογίας στη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων διατροφής, καθαρών τεχνολογιών και στη διαχείριση αποβλήτων;

Η προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων θα γίνει με διαδραστικό τρόπο μέσα από συζητήσεις και ομιλίες (panel), εργαστήρια (workshops), ταινίες και πρακτικές παρεμβάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το #5yearsofImpact και την αναλυτική ατζέντα του τριημέρου:
https://athens.impacthub.net/5yearsofimpact

RSVP – Δηλώσεις συμμετοχής: https://5yrsofimpact.eventbrite.com

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο