2ο Εργαστήριο Πολιτών πεδίο_αγορά | Harvest Report

2ο Εργαστήριο Πολιτών πεδίο_αγορά | Harvest Report

Την Τετάρτη 1 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 2ο Εργαστήριο Πολιτών του πεδίο_αγορά με θέμα τον οραματισμό της πλατείας Βαρβακείου.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 2ο Εργαστήριο Πολιτών του πεδίο_αγορά με θέμα τον οραματισμό της πλατείας Βαρβακείου. Το εργαστήριο αποτελεί συνέχεια των εργασιών του εγχειρήματος και αποτελεί το 3ο βήμα (Οραματισμός) της διαδικασίας συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού που ακολουθείται. Τα εν λόγω βήματα ορίστηκαν στη βάση των τεσσάρων βημάτων που ακολουθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός: Καταγραφή και Ανάλυση, Αξιολόγηση, Οραματισμός, Πρόταση. Τα θέματα που συζητήθηκαν, όπως αυτά παρουσιάστηκαν μετά το τέλος της συζήτησης, επιγραμματικά είναι: Διεθνές πολιτισμικό κέντρο Κέντρο γνώσης για την τροφή Αστικός πράσινος παράδεισος Η Πλατεία ως χώρος διαλόγου και επίλυσης προβλημάτων Χώρος για ποδήλατα και skate Κανονισμός λειτουργίας Τα αποτελέσματα του παρόντος εργαστηρίου είναι προσβάσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στην «Έκθεση Συγκομιδής Αποτελεσμάτων». Παράλληλα, θα διατεθούν σε ειδικούς αρχιτέκτονες και πολεοδόμους για επεξεργασία και σύνθεση συγκεκριμένων σχεδιαστικών προτάσεων οι οποίες θα εκτεθούν στην τελική εκδήλωση του πεδίο_αγορά, τον ερχόμενο Μάιο.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο