Το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων, μοχλός για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

Το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων, μοχλός για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

Η νέα έκθεση της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης OMC (Open Method of Coordination) αναφέρει το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων ως βέλτιστη πρακτική για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

Η νέα έκθεση της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης OMC (Open Method of Coordination) αναφέρει το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων ως βέλτιστη πρακτική για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

O ρόλος της δημόσιας πολιτικής στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα είναι το επίκεντρο της νέας έκθεσης του ΟΜC, της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση τονίζει πως η καινοτομία που κομίζουν ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών και γι’ αυτό τον λόγο είναι αναγκαία η υποστήριξη των τομέων αυτών από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Στην έκθεση αναφέρονται παραδείγματα τα οποία ξεχωρίζουν ως βέλτιστες πρακτικές για το πώς οι θεσμοί μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην ευρύτερη αναβάθμιση των οικονομιών και των κοινωνιών της ευρωπαϊκής ένωσης.

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που αναφέρονται ως βέλτιστες πρακτικές για την ενδυνάμωση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο «User-driven innovation and co-creation» ως φορέας συνδημιουργίας και διαμόρφωσης συμμετοχικών λύσεων για την πόλη, καθώς μέσα από τη μεθοδολογία των τεσσάρων βημάτων (χαρτογράφηση, διασύνδεση, φιλτράρισμα, ενσωμάτωση) οδηγεί την αναβάθμιση της διοίκησης της πόλης αξιοποιώντας τις λύσεις που προέρχονται από την βάση της κοινωνίας πολιτών.

Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης (στα αγγλικά) εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο