Το δίκτυο Actors of Urban Change προωθεί τη θετική αλλαγή στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Το δίκτυο Actors of Urban Change προωθεί τη θετική αλλαγή στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Το πώς οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να φέρουν θετικές αλλαγές στις κοινότητες των ευρωπαϊκών πόλεων είναι το στοίχημα του προγράμματος Actors of Urban Change. Η προθεσμία για αιτήσεις χρηματοδότησης λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου.

Το πώς οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να φέρουν θετικές αλλαγές στις κοινότητες των ευρωπαϊκών πόλεων είναι το στοίχημα του προγράμματος Actors of Urban Change. Η προθεσμία για αιτήσεις χρηματοδότησης λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου.

Πρωτοβουλία και πρόγραμμα του Ιδρύματος RobertBosch, το ActorsofUrbanChangeείναι ένα διεθνές δίκτυο καλών πρακτικών από κοινότητες που λειτουργούν και δρουν στις πόλεις των κρατών-μελών της ευρωπαϊκής ένωσης. Προωθεί τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσα από διαδικασίες συν-δημιουργίας και συνδιαμόρφωσης οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς θετικής αλλαγής. Για την επίτευξη αυτοί του στόχου καλλιεργείται η συνεργασία ανάμεσα σε φορείς του μη κερδοσκοπικού, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το Actors of Urban Change ενδυναμώνει τους φορείς της αλλαγής ώστε να δουλεύουν με συνεργατικούς και καινοτόμους τρόπους για να δημιουργήσει πιο βιώσιμες, συμπεριληπτικές και δίκαιες πόλεις. Γι’ αυτό τους ενισχύει ώστε να ξεκινήσουν και να διαμορφώσουν τοπικά έργα, ώστε να καταστούν μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας στις πόλεις και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Tα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να αφορούν στην αντιμετώπιση σύγχρονων αστικών προσκλήσεων, όπως η προσιτή στέγαση, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή, η προσβασιμότητα σε δημόσιους πόρους και χώρους, η βιώσιμη κινητικότητα, η κοινωνική ένταξη και η πολυπολιτισμικότητα, η κυκλική οικονομία και η οικονομία διαμοιρασμού κ.ά. Τα έργα που θα προκριθούν, θα χρηματοδοτηθούν με ποσό έως και 13.000 ευρώ. Η προθεσμία αίτησης συμμετοχής είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο