Συνάντηση της ομάδας εργασίας Creative Citizenship στις Βρυξέλλες

Συνάντηση της ομάδας εργασίας Creative Citizenship στις Βρυξέλλες

Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών πόλεων συζήτησαν τους τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στις δημοτικές αρχές και στους πολίτες.

Η ομάδα εργασίας Creative Citizenship, υπό την προεδρία της Αθήνας και την αντιπροεδρία της Νάντης, συναντήθηκε στις 29 και στις 30 Μαΐου στις Βρυξέλλες για να συνεχίσει το έργο της εξερεύνησης μεθόδων και εργαλείων που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις των πόλεων μπορούν να συνεργαστούν με τους πολίτες για να συν-δημιουργήσουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις τοπικές προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια του 2016 η ομάδα εργασίας Creative Citizenship συνέλεξε πρακτικές οι οποίες προωθήθηκαν στη σύνοδο κορυφής των Δημάρχων για το μέλλον της Ευρώπης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Αυτή η συλλογή έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς οι πόλεις συνεργάζονται στενά με τους πολίτες για να εισάγουν νέες μορφές δημοκρατίας. Η ομάδα εργασίας θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της με θεματικές συναντήσεις ή επισκέψεις μελέτης στις ευρωπαϊκές πόλεις. Επίσης, θα συμμετάσχει στην επερχόμενη καμπάνια δημοκρατίας του δικτύου των ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2018. Επιπλέον, όπως έδειξε πρόσφατη πρόσφατη έρευνα, τα μέλη της ομάδας εργασίας έχουν εκφράσει σαφές ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για τους μηχανισμούς συλλογής των πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών και για τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία που διευκολύνουν τη συνεργασία με τους πολίτες. Αναφορικά με τις θεματικές προτεραιότητες που αναγνωρίστηκαν ως σημαντικά ζητήματα στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, το περιβάλλον και η προσωρινή χρήση/ επαναχρησιμοποίηση των κενών χώρων, φαίνεται πως αποτελούν κοινούς άξονες ενδιαφέροντος για πολλές πόλεις. Η επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας θα αντανακλά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες με το ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το Δίκτυο για την καινοτομία των πολιτών και με την Επιτροπή των Περιφερειών για να διευρευνήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και τη δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους. Η Επιτροπή των Περιφερειών οργανώνει μια σειρά από συζητήσεις με τους πολίτες με θέμα “Προβληματισμός για την Ευρώπη” με στόχο την ενσωμάτωση των ανεπίσημων συζητήσεων ανάμεσα στους πολίτες και τους εκπροσώπους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, θα συγκεντρωθούν και θα διανεμηθούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο