Πώς λειτουργεί η υποστήριξη στην ιστοσελίδα του συνΑθηνά.

Πώς λειτουργεί η υποστήριξη στην ιστοσελίδα του συνΑθηνά.

Οι υποστηρικτές που συμμετέχουν στο δίκτυο του συνΑθηνά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το είδος των δράσεων που θέλουν να υποστηρίξουν, ενώ μπορούν να μπορούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ΚΑΙ ανώνυμα.

H διασύνδεση ανάμεσα σε όσους υλοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και σε όσους επιθυμούν να υποστηρίξουν αυτές τις δράσεις αποτελεί μια από τις κεντρικές λειτουργίες της ιστοσελίδας του συνΑθηνά.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ Ή ΖΗΤΗΣΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δημιουργώντας το προφίλ τους στην ιστοσελίδα του συνΑθηνά, οι υποστηρικτές έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν τις μορφές υποστήριξης τις οποίες μπορούν να προσφέρουν στις ομάδες πολιτών που ανεβάζουν τις δράσεις τους στο συνΑθηνά καθώς και το είδος των δράσεων τις οποίες ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν, ανάλογα με τη θεματική κατηγορία στην οποία εντάσσονται (αλληλεγγύη, πολιτισμός, δημόσιος χώρος, υγεία, εκπαίδευση/ενημέρωση, οικονομία, τουρισμός, παιδί, τεχνολογία, περιβάλλον).

Αντίστοιχα, οι ομάδες πολιτών οι οποίες πραγματοποιούν τις δράσεις τους εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων, έχουν τη δυνατότητα, καταχωρίζοντας τη δράση τους στη ιστοσελίδα του συνΑθηνά, να δηλώνουν τις μορφές της υποστήριξης που χρειάζονται (προσφορά σε είδος, προσφορά σε τεχνογνωσία, εθελοντές, χρηματική χορηγία, χώρος) και να απευθύνουν ένα μήνυμα προς τους αντίστοιχους υποστηρικτές.

ask 4 support

Έτσι, κάθε φορά που μια ομάδα πολιτών καταχωρίζει τη δράση της στην ιστοσελίδα του συνΑθηνά, οι υποστηρικτές παραλαμβάνουν το μήνυμα της ομάδας, ενημερώνονται για το περιεχόμενο της δράσης που καλούνται να υποστηρίξουν καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν με τη συγκεκριμένη ομάδα, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τη δράση της.

Ως υποστηρικτές μπορούν να καταχωριστούν ιδρύματα που υποστηρίζουν τις συλλογικότητες που παράγουν κοινωφελές έργο στην πόλη, φορείς και υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες επιθυμούν να υποστηρίξουν τις ομάδες πολιτών στο πλαίσιο της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης καθώς και οι ίδιες οι ομάδες πολιτών οι οποίες συμμετέχουν στο δίκτυο του συνΑθηνά.

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Εκτός όμως από τους υποστηρικτές οι οποίοι συμμετέχουν στο δίκτυο του συνΑθηνά επώνυμα και εμφανίζονται με το δικό τους προφίλ στη σελίδα ομάδες του www.synathina.gr, υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να καταχωριστούν στην ιστοσελίδα του συνΑθηνά και μεμονωμένα άτομα/ ιδιώτες ως ανώνυμοι υποστηρικτές.

Οι ανώνυμοι υποστηρικτές δεν έχουν ορατό προφίλ στην σελίδα ομάδες του www.synathina.gr, ωστόσο, ανάλογα με τη μορφή υποστήριξης που έχουν δηλώσει ότι μπορούν να προσφέρουν (πχ εθελοντές, χρηματική χορηγία), ενημερώνονται με αυτοματοποιημένα e-mail για όλες τις δράσεις του δικτύου του συνΑθηνά οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν την προσφορά τους. Η ανώνυμη υποστήριξη ενδείκνυται για κάθε μεμονωμένο υποστηρικτή ο οποίος επιθυμεί να υποστηρίξει τις ομάδες πολιτών που υλοποιούν κοινωφελές έργο στην πόλη, ακόμα κι αν δεν συμμετέχει σε κάποιον οργανωμένο φορέα ή σε κάποια ενεργή συσσωμάτωση της πόλης. Η ανώνυμη υποστήριξη είναι κατάλληλη, για παράδειγμα, για συμπολίτες μας οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις δράσεις μέσω εθελοντικής εργασίας.

Για να γίνει κανείς ανώνυμος υποστηρικτής στο δίκτυο του συνΑθηνά, αρκεί στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη να κάνει κλικ στις επιλογές “ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΔΡΑΣΕΙΣ” και “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ”, ενώ στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει τις θεματικές κατηγορίες των δράσεων που επιθυμεί να υποστηρίξει καθώς και τις μορφές υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει.

unonimous


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η φόρμα καταχώρησης δράσης δίνει τη δυνατότητα στις συλλογικότητες που οργανώνουν δράσεις στην πόλη να απευθυνθούν στις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, για να ζητήσουν τη συνδρομή τους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Κάνοντας τικ στο κουτάκι «Χρήση Υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων» οι ομάδες πολιτών μπορούν να επιλέξουν μια από τις προσφερόμενες μορφές υποστήριξης ενώ καλούνται να εξειδικεύσουν και να εξηγήσουν το αίτημά τους στο πλαίσιο κειμένου, το οποίο και προωθείται αυτούσιο στις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Καθημερινότητας & Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αθηναίων.

supporters1

 

Σε κάθε περίπτωση, όποια μορφή υποστήριξης κι αν επιλέξετε να 
ζητήσετε, έχει σημασία να καταχωρίσετε τη δράση σας όσο το
δυνατό πιο έγκαιρα μπορείτε, έτσι ώστε οι υποστηρικτές και οι
υπηρεσίες του δήμου να έχουν χρόνο να επεξεργαστούν τα αιτήματά
σας και να έρθουν εμπρόθεσμα σε επικοινωνία μαζί σας.
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο