Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δήμου Αθηναίων και της Catholic Relief Services (CRS) προς ιδιοκτήτες και εκμισθωτές διαθέσιμων κατοικιών στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δήμου Αθηναίων και της Catholic Relief Services (CRS) προς ιδιοκτήτες και εκμισθωτές διαθέσιμων κατοικιών στην Αθήνα

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και εκμισθωτές διαθέσιμων προς ενοικίαση ακινήτων, εμβαδού 30τ.μ. και άνω, που επιθυμούν να μετέχουν στο μοντέλο οικονομικά προσιτής κατοικίας, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ένταξης του δήμου Αθηναίων, Curing the Limbo.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και εκμισθωτές διαθέσιμων προς ενοικίαση ακινήτων, εμβαδού 30τ.μ. και άνω, που επιθυμούν να μετέχουν στο μοντέλο οικονομικά προσιτής κατοικίας, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ένταξης του δήμου Αθηναίων, Curing the Limbo. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ωφελείται οικονομικά η πόλη, ζωντανεύει η γειτονιά με συμμετοχικές δράσεις και διευκολύνεται η ένταξη των νέων κατοίκων της Αθήνας.

Το Curing the Limbo είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που στοχεύει στην ένταξη νέων κατοίκων στις γειτονιές της πόλης, ξεκινώντας από έναν αριθμό οικογενειών προσφύγων που μέχρι τώρα στεγαζόταν σε δομές φιλοξενίας. Δεδομένου ότι μία από τις βασικές ανάγκες ενός αυξανόμενου πληθυσμού της Αθήνας είναι η πρόσβαση σε μακροχρόνια προσιτή κατοικία, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα (βάση δεδομένων) ακινήτων διαθέσιμα προς ενοικίαση από τους συμμετέχοντες του προγράμματος.

Για τη διαδικασία αυτή, το πρόγραμμα προσκαλεί εκμισθωτές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, διαθέσιμων κατοικιών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για να συμπεριληφθεί το ακίνητό τους στην πλατφόρμα κατοικιών που θα είναι διαθέσιμες για εκμίσθωση στους συμμετέχοντες του προγράμματος.

Περιγραφή της διαδικασίας

– Με την υπογραφή του μισθωτηρίου το πρόγραμμα προσφέρει στους ιδιοκτήτες οικονομικό κίνητρο, το οποίο προσδιορίζεται από το τελικό ύψος του ενοικίου. Το ποσό καλύπτει το μισό μίσθωμα για τους 12 πρώτους μήνες και προκαταβάλλεται στον ιδιοκτήτη.

     Οι συμμετέχοντες ενοικιαστές θα λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών

– Το πρόγραμμα εξασφαλίζει ότι κάθε ενοικιαστής γνωρίζει τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το μισθωτήριο, καθώς και τον ορθό τρόπο συντήρησης των διαμερισμάτων

– Η ομάδα του προγράμματος διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών πριν και μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις τους με βάση τους όρους της συμφωνίας

– Οι ιδιοκτήτες έχουν ένα πρόσωπο αναφοράς από την ομάδα έργου, με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της μίσθωσης και το μίσθωμα,  καθώς και την εν συνεχεία  διαμόρφωσή του, όπως και για οποιαδήποτε άλλη απορία ή διευκρίνηση σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ομάδα του προγράμματος GR_apartmentlist@crs.org και στο τηλέφωνο 693 600 8589.

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκμισθωτές μπορούν να συμπληρώνουν online την αίτηση καταχώρισης ακινήτου στην ιστοσελίδα του προγράμματος curingthelimbo.gr

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και εκμισθωτές διαθέσιμων προς ενοικίαση ακινήτων, εμβαδού 30τ.μ. και άνω, που επιθυμούν να μετέχουν στο μοντέλο οικονομικά προσιτής κατοικίας, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ένταξης του δήμου Αθηναίων, Curing the Limbo. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ωφελείται οικονομικά η πόλη, ζωντανεύει η γειτονιά με συμμετοχικές δράσεις και διευκολύνεται η ένταξη των νέων κατοίκων της Αθήνας.

Το Curing the Limbo είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που στοχεύει στην ένταξη νέων κατοίκων στις γειτονιές της πόλης, ξεκινώντας από έναν αριθμό οικογενειών προσφύγων που μέχρι τώρα στεγαζόταν σε δομές φιλοξενίας. Δεδομένου ότι μία από τις βασικές ανάγκες ενός αυξανόμενου πληθυσμού της Αθήνας είναι η πρόσβαση σε μακροχρόνια προσιτή κατοικία, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα (βάση δεδομένων) ακινήτων διαθέσιμα προς ενοικίαση από τους συμμετέχοντες του προγράμματος.

Για τη διαδικασία αυτή, το πρόγραμμα προσκαλεί εκμισθωτές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, διαθέσιμων κατοικιών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για να συμπεριληφθεί το ακίνητό τους στην πλατφόρμα κατοικιών που θα είναι διαθέσιμες για εκμίσθωση στους συμμετέχοντες του προγράμματος.

Περιγραφή της διαδικασίας

     Με την υπογραφή του μισθωτηρίου το πρόγραμμα προσφέρει στους ιδιοκτήτες οικονομικό κίνητρο, το οποίο προσδιορίζεται από το τελικό ύψος του ενοικίου. Το ποσό καλύπτει το μισό μίσθωμα για τους 12 πρώτους μήνες και προκαταβάλλεται στον ιδιοκτήτη.

     Οι συμμετέχοντες ενοικιαστές θα λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών

     Το πρόγραμμα εξασφαλίζει ότι κάθε ενοικιαστής γνωρίζει τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το μισθωτήριο, καθώς και τον ορθό τρόπο συντήρησης των διαμερισμάτων

     Η ομάδα του προγράμματος διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών πριν και μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις τους με βάση τους όρους της συμφωνίας

     Οι ιδιοκτήτες έχουν ένα πρόσωπο αναφοράς από την ομάδα έργου, με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της μίσθωσης και το μίσθωμα, καθώς και την εν συνεχεία  διαμόρφωσή του, όπως και για οποιαδήποτε άλλη απορία ή διευκρίνηση σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ομάδα του προγράμματος GR_apartmentlist@crs.org και στο τηλέφωνο 693 600 8589.

Οι ενδιαφερόμενοι εκμισθωτές μπορούν να συμπληρώνουν online την αίτηση καταχώρισης ακινήτου στην ιστοσελίδα του προγράμματος curingthelimbo.gr

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο