Πρόγραμμα Impact της Ashoka Greece

Πρόγραμμα Impact της Ashoka Greece

Ο οργανισμός Ashoka υλοποιεί για δεύτερη φορά στην Ελλάδα το πρόγραμμα Impact με στόχο την ενίσχυση των πρωτοβουλιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

 

Ο οργανισμός Ashoka υλοποιεί για δεύτερη φορά στην Ελλάδα το πρόγραμμα Impact, σε συνεργασία με την Accenture, το The People’s Trust, το Solidarity Mission, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και με την υποστήριξη της ETHENEA Independent Investors S.A. Αυτή τη φορά, μέσα από το πρόγραμμα Impact, ο οργανισμός έχει στόχο να εντοπίσει και να στηρίξει υποσχόμενες πρωτοβουλίες κοινωνικού σκοπού στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν την εκπαίδευση ως εργαλείο για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή προτείνουν καινοτόμες προσεγγίσεις στο σύστημα της εκπαίδευσης. Επιδίωξη του προγράμματος είναι να τις βοηθήσει οργανωτικά και αναπτυξιακά ώστε να είναι βιώσιμες και να πολλαπλασιάσουν το θετικό κοινωνικό τους αντίκτυπο.
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα Impact απευθύνεται σε πρωτοβουλίες που:

Χρησιμοποιούν την εκπαίδευση για την επίλυση άλλων κοινωνικών προβλημάτων (όπως ανεργία, μετανάστευση, υγεία, κτλ) ή συμβάλλουν στην κοινωνική αλλαγή στο χώρο της εκπαίδευσης.
-Δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, είτε της τυπικής είτε της άτυπης, εδώ και τουλάχιστον 1 χρόνο.
-Αφορούν σε παιδιά και νέους μέχρι 30 ετών, ιδιαίτερα σε αυτούς με μειωμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες. Δεν αποκλείονται πρωτοβουλίες που απευθύνονται και σε άλλες ηλικίες.
-Έχουν έδρα στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε και πρωτοβουλίες πέραν των αστικών κέντρων να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα;

Οι επιλεγμένες πρωτοβουλίες:

– Θα εκπαιδευτούν από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

– Μέσα από την εκπαίδευση οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα βεβαιωθούν ότι η στρατηγική ανάπτυξης της πρωτοβουλίας τους ευθυγραμμίζεται με την κοινωνική τους αποστολή και τους στόχους τους, θα μελετήσουν υπό ποιες προϋποθέσεις η κοινωνική τους πρωτοβουλία είναι οικονομικά βιώσιμη και θα βελτιώσουν την παρουσίαση και τεκμηρίωση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.

– Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διήμερες συναντήσεις τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν υποστήριξη από μέντορες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους πλάνο και την παρουσίαση της πρωτοβουλίας τους.

– Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτές από το διεθνές δίκτυο της Ashoka, σύμβουλοι της Accenture και εκπαιδευτικοί συνεργάτες από το Solidarity Mission.

– Θα λάβουν δωρεάν υποστήριξη και εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον οργανισμό Ashoka ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας τους.

– Μέσα από αυτή την υποστήριξη θα βοηθηθούν να αποκρυσταλλώσουν τη στρατηγική τους, να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας τους, να ενδυναμώσουν τον κοινωνικό της αντίκτυπο και να βελτιώσουν τη δημόσια εικόνα της.

Αυτή η δυνατότητα παρέχεται με τη συνεργασία της Accenture.

– Θα έρθουν σε επαφή με διεθνώς αναγνωρισμένους κοινωνικούς επιχειρηματίες από το δίκτυο της Ashoka αλλά και από την Ελλάδα στον τομέα της εκπαίδευσης.

– Θα ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές με κοινωνικούς επιχειρηματίες του δικτύου της Ashoka – του Νο1 δικτύου κοινωνικών επιχειρηματιών παγκοσμίως με πάνω από 3.000 μέλη- και με σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους στον τομέα δραστηριοποίησής τους καθώς και με πιθανούς χρηματοδότες

– Θα συμμετέχουν στην τελική δημόσια εκδήλωση του προγράμματος όπου θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

– Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους στο ευρύ κοινό, ανάμεσά στο οποίο θα βρίσκονται ιδρύματα, οργανισμοί, πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης και πιθανοί χρηματοδότες

– Θα λάβουν υποστήριξη και μετά το πέρας του προγράμματος για την ενίσχυση της πρωτοβουλίας τους.

– Οι πρωτοβουλίες που θα ξεχωρίσουν θα λάβουν επιπλέον υποστήριξη από τους μέντορες και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και θα έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς χρηματοδότησης
ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;

ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρωτοβουλίας
ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος και η δυναμική του
η βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου της πρωτοβουλίας
η δυναμική και η δημιουργικότητα της αναπτυξιακής της στρατηγικής
οι επιχειρηματικές δεξιότητες των υπευθύνων της
η διαθεσιμότητα των μελών της πρωτοβουλίας να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής;

Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Impact.
Αποστολή του φακέλου συμμετοχής στο ashokagreece@ashoka.org μέχρι τις 12 Μαΐου 2017 στις 12 πμ.
Όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν για την πρώτη φάση, θα ενημερωθούν μέχρι τις 17 Μαΐου 2017 για να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε κριτική επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό στις 23 Μαΐου 2017. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 26 Μαΐου 2017. Σε περίπτωση μη δυνατότητας φυσικής παρουσίας στην Αθήνα εκείνη την ημερομηνία, θα δοθεί στους προεπιλεγμένους υποψήφιους η δυνατότητα παρουσίασης της πρωτοβουλίας τους μέσω τηλεδιάσκεψης.
Οι ημερομηνίες για τα σεμινάρια θα επιβεβαιωθούν στους υποψήφιους που θα επιλεγούν. Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες είναι 10-11/06, 08-09/07 και 09-10/09. Η γνωριμία με τους μέντορες προβλέπεται να γίνει στις 01/06.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο