Πρόγραμμα χρηματοδότησης Europe for Citizens

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Europe for Citizens

Έως τις 2 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή μνήμη και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

 

Έως τις 2 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή μνήμη και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

Με θεματικούς άξονες την ευρωπαϊκή μνήμη και τη συμμετοχή των πολιτών, το πρόγραμμα Europe for Citizens επιδιώκει να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν τη ζωή, την ιστορία και την πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. To πρόγραμμα υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (ΕΑCEA).

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διαπνέουν το πρόγραμμα είναι:

• Η Ισότιμη πρόσβαση
• Η διακρατικότητα και η τοπική διάσταση
• Ο διαπολιτισμικός διάλογος
• Ο εθελοντισμός/ έκφραση της ιδιότητας του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχουν οι δημόσιοι φορείς καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμοί, με έδρα σε μια από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ). Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για την ενότητα «Έργα της Κοινωνίας των Πολιτών» είναι η 2η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο