Πρωτοβουλία χρηματοδότησης για την κουλτούρα της αλληλεγγύης στην Ευρώπη

Πρωτοβουλία χρηματοδότησης για την κουλτούρα της αλληλεγγύης στην Ευρώπη

Το European Cultural Foundation υποστηρίζει πολιτιστικές δράσεις οι οποίες ενισχύουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ιδέα της Ευρώπης ως κοινού μας τόπου, στη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης της πανδημίας.

Το European Cultural Foundation υποστηρίζει πολιτιστικές δράσεις οι οποίες ενισχύουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ιδέα της Ευρώπης ως κοινού μας τόπου, στη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης της πανδημίας.

Ενώ η κρίση του νέου κορωνοϊού θα μπορούσε να ενισχύσει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ηγεσίες των κρατών της ενεργούν πρώτιστα προς όφελος της δημόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο, αψηφώντας τις επιπτώσεις των επιλογών τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Κάτι τέτοιο έρχεται σε ρήξη με στις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί το ίδιο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες προσπαθούν να παραμείνουν ενωμένοι μέσα από μικρές, καθημερινές πράξεις αλληλεγγύης στα μπαλκόνια τους, στα κοινωνικά δίκτυα, στις γειτονιές και στις πόλεις.

Επιδιώκοντας να αναδείξει εκ νέου τις αξίες αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, o οργανισμός European Cultural Foundation εγκαινίασε την πρωτοβουλία Culture of Solidarity Fund μέσα από την οποία προσκαλεί άτομα, συλλογικότητες και οργανισμούς από όλους τους τομείς και την κοινωνία των πολιτών, να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες που:

– αναδεικνύουν την Ευρώπη ως έναν ανοιχτό και κοινό χώρο για όλους σε καιρούς εσωστρέφειας και διαμόρφωσης εθνικής πολιτικής

– εκφράζουν και επιδεικνύουν απτές μορφές αλληλεγγύης για τους ανθρώπους και της κοινότητες της Ευρώπης

– μοιράζονται εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες, ιδέες και πόρους αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη, που δεν γίνονται αντιληπτοί από τις κυρίαρχες πηγές ενημέρωσης

– διατηρούν την αλληλεπίδραση των ανθρώπων ανάμεσα στα σύνορα της Ευρώπης ακόμη και σε καιρούς περιορισμού των μετακινήσεων και κοινωνικής αποστασιοποίησης

– συντηρούν την πολιτιστική ζωή και τις κοινωνικές εμπειρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη και σε καιρούς εγκλεισμού στο σπίτι, συμβάλλοντας παράλληλα στην προετοιμασία του εδάφους για μια πολιτιστική αναγέννηση της Ευρώπης μετά την κρίση

– αναπτύσσουν νέες προσεγγίσεις για τη λειτουργία του πολιτιστικού τομέα καθώς και νέες συμμαχίες ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις της κρίσης.

Ο πρώτος κύκλος κατάθεσης αιτήσεων για δράσεις προς χρηματοδότηση ολοκληρώνεται στις 27 Απριλίου 2020. Ανάμεσα στις προτάσεις που θα υποβληθούν, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εκείνες που προέρχονται από περιοχές όπου ο πολιτισμικός και δημιουργικός τομέας έχει λάβει μικρή ή μηδαμινή υποστήριξη, καθώς και σε προτάσεις που υποβάλλονται από ανθρώπους και κοινότητες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις στη βάση του φύλου, της εθνικότητας, των πολιτιστικών καταβολών και του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, πιέστε εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο