Προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάμωσης στην Ελλάδα

Προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάμωσης στην Ελλάδα

ο Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Fondation CHANEL συμπράττουν με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάμωσης στην Ελλάδα και ανακοινώνουν τις 15 οργανώσεις που, σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επελέγησαν να συμμετάσχουν στο νέο, κοινό τους πρόγραμμα.

Η σύμπραξη αφορά την ενδυνάμωση ικανοτήτων δεκαπέντε επιλεγμένων μικρομεσαίων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς και περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building) 5μηνης διάρκειας, από το Social Dynamo, το NGO Hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Περιλαμβάνει επίσης την επιχορήγηση των οργανώσεων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με μικρής κλίμακας δωρεές, έως 10.000€, για την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της οργάνωσής τους, καθώς και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και την ενδυνάμωση γυναικών.

Ακολουθούν οι 15 επιλεγμένες οργανώσεις από όλη την Ελλάδα και τα προγράμματα που θα υλοποιήσουν:

1. Women Do Business
Έργο: Τρίμηνο πρόγραμμα Mentoring “Find your mentor”

2. H Συμμαχία των Φύλων
Έργο: Εξερεύνηση, πειραματισμός και ανακατασκευή νέων υγιών εκφάνσεων αρρενωπότητας

3. Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ)
Έργο: Ο έμφυλος Χάρτης των ΑΕΙ στην Ελλάδα

4. Μαμαγαία
Έργο: Genderyard: Καλλιεργώντας την ισότητα των φύλων σε δημόσια σχολεία μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων και δημιουργίας λαχανόκηπων

5. Genderhood
Έργο: Συναι/no για Εκπαιδευτικούς: Ένας οδηγός για την καλλιέργεια δεξιοτήτων συναίνεσης στο μαθησιακό περιβάλλον

6. Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.
Έργο: Ενδυνάμωση γυναικών ακριτικών περιοχών

7. SONORA: Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και Έρευνας
Έργο: Διεκδικώντας τη φωνή μου: Η φεμινιστική προοπτική στη μουσικοθεραπεία

8. Πρώτα το Παιδί – Children First Greece
Έργο: Προώθηση του προγράμματος Girls Empowering Girls για την ενδυνάμωση μητέρων και κοριτσιών μονογονεϊκών οικογενειών

9. Rise Club Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Έργο: WoMental

10. Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής
Έργο: How to treat your Patient: Συνηγορία για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

11. We Need Books
Έργο: Ελάτε να μιλήσουμε για τα εργασιακά μας δικαιώματα! Ένα σεμινάριο από γυναίκες για γυναίκες

12. AEGIS
Έργο: Ενίσχυση του Greek Women in STEM – υποστήριξη δράσεων για τον εορτασμό των Ελληνίδων στα STEM

13. Διαβάζω για τους Άλλους (ΔγτΑ)
Έργο: Όλες οι γυναίκες μια Φωνή

14. Home-Start Ελλάς
Έργο: Bελτίωση των ικανοτήτων της Home-Start Ελλάς για αποτελεσματικότερες και με μεγαλύτερο αντίκτυπο δράσεις ενδυνάμωσης κοινωνικά ευάλωτων μητέρων

15. Storymentor-Ιστορίες που Αλλάζουν τον Κόσμο
Έργο: FAILING FORWARD

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μικρότερων οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του έργου τους και οι ίδιες να καταστούν πιο βιώσιμες.

Η ανάγκη για την παρούσα πρωτοβουλία είναι ξεκάθαρη, καθώς η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender Equality – EIGE) για το 2022 κατέταξε την Ελλάδα τελευταία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στην ισότητα των φύλων για ακόμη μία χρονιά, με τις χαμηλότερες βαθμολογίες να αφορούν τους τομείς της εξουσίας και της λήψης οικονομικών αποφάσεων. Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει καταγράψει την ανάγκη υποστήριξης σε ολόκληρη τη χώρα της οργανωσιακής ανάπτυξης μικρότερων οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη η προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα είναι πρωτεύουσας σημασίας. Για τον σκοπό αυτό έχει προχωρήσει σε σειρά δωρεών προς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, έχει υποστηρίξει τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο. Επίσης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι μέλος του Alliance for Gender Equality in Europe.

Παράλληλα, το Ίδρυμα εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών οργανωτικής ενδυνάμωσης σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα μέσω του Social Dynamo. Το Social Dynamo εκφράζει το όραμα του Ιδρύματος για μία δυναμική, υγιή Κοινωνία των Πολιτών που δρα, επηρεάζει, κινητοποιεί και με αυτό τον στόχο προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε φορείς της με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2017, το Social Dynamo έχει υποδεχθεί περισσότερους από 10.400 εκπροσώπους φορέων της ΟΚοιΠ, υποστηρίζοντας την οργανωτική ενδυνάμωση περισσότερων από 1.300 ΟΚοιΠ από όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο 250 συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων φορέων (ΚΕΜΕΛ, Hellenic Coaching Association), επιχειρήσεων, διεθνών ΜΚΟ καθώς και έμπειρων μεντόρων και εισηγητών.

Το Fondation CHANEL έχει ως στόχο οι γυναίκες και τα κορίτσια να έχουν την ελευθερία να διαμορφώνουν το δικό τους μέλλον. Τα τελευταία 12 χρόνια, έχει οικοδομήσει μία εξαιρετικά αποτελεσματική φιλανθρωπική δράση που έχει επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο γυναίκες στον κόσμο. Το Fondation CHANEL πιστεύει ότι αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στα προβλήματα είναι και οι καταλληλότεροι για να αναπτύξουν τις αποτελεσματικότερες λύσεις. Αυτή η αρχή αντικατοπτρίζεται στις μακροχρόνιες σχέσεις που αναπτύσσει με τους συνεργάτες του, καθώς και στην υποστήριξη της οργανωσιακής τους ανάπτυξης και της διάδοσης του μηνύματός τους.  Το Fondation CHANEL επιδιώκει ενεργά συνεργασίες στην Ελλάδα από το 2017.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο