Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εθελοντισμού Νησίδες Ποιότητας 2017

Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εθελοντισμού Νησίδες Ποιότητας 2017

Για ένατη φορά, η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία επιβραβεύει ομάδες και θεσμοθετημένες οργανώσεις οι οποίες προσφέρουν εθελοντικό έργο ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως δημιουργικά πρότυπα για την κοινωνία. 

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια Ανοικτή Κοινωνία» προκηρύσσει τον πανελλήνιο διαγωνισμό «ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2017» ο οποίος αποτελεί τον ένατο κατά σειρά διαγωνισμό των Νησίδων Ποιότητος. Μέσα από μια αντικειμενική, προκαθορισμένη και διαφανή διαδικασία, επιλέγονται άτυπες ομάδες ή θεσμοθετημένες οργανώσεις πολιτών, που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές, αλλά προσφέρουν εθελοντικό έργο ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως δημιουργικά πρότυπα για την Κοινωνία και ειδικότερα για τη νέα γενιά.

Ύψιστη αναγνώριση αποτελεί η επίδοση των βραβείων δια χειρός του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με βάση τα πιο πάνω, προσκαλούνται οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜKO), καθώς και ομάδες συλλογικής δράσης πολιτών που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δραστηριοποιούνται στους τομείς αλληλεγγύης, πρόνοιας, φυσικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών, καθώς και στην προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποβάλουν αίτηση με την περιγραφή της δράσης τους.

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και πρόκρισης στο διαγωνισμό καθώς και οι όροι συμμετοχής σε αυτόν βρίσκονται στην ιστοσελίδα της «ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια Ανοικτή Κοινωνία» την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε εδώ.

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο