Ο νόμος για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Ο νόμος για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Τα βασικά σημεία και ολόκληρο το κείμενο του νέου νόμου ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 31 Οκτωβρίου.

Το πλαίσιο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας εισάγει ο Νόμος υπ’ αριθμ 4430, o οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ την 31 Οκτωβρίου του 2016.

Μεταξύ άλλων, ο νόμος

 • Θεσμοθετεί τη σύνδεση του οικονομικού μεγέθους της δραστηριότητας των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μια ελάχιστη δαπάνη μισθωτής εργασίας.
 • Θέτει όρια στην αναλογία εργαζομένων – μη μελών για τις Κοιν.Σ.Επ και τους Συνεταιρισμούς Εγαζομένων.
  Οριοθετεί την εθελοντική εργασία.
 • Καθιερώνει διευκολύνσεις για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 • Ορίζει μέτρα για τη διαφάνεια στη λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ.
 • Θεσπίζει οικονομικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις
 • Pροβλέπει σειρά εργαλείων για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μεταξύ των οποίων η σύσταση Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο, η δημιουργία της Συντονιστικής Επιτροπής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Κ.ΑΛ.Ο.
 • Ταυτόχρονα, μέσα από τη δυνατότητα σχηματισμού έως 10 Ενώσεων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο, θεσπίζεται η δικτύωση και η οικονομική συνεργασία των φορέων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. 

  Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο του νόμου εδώ

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο