Οι City Makers ενισχύουν το ρόλο τους στο Άμστερνταμ

Οι City Makers ενισχύουν το ρόλο τους στο Άμστερνταμ

Από τις 27 έως τις 30 Μαΐου το Άμστερνταμ υποδέχτηκε περισσότερους από 600 εκπροσώπους 150 πόλεων της Ευρώπης για τις εργασίες της επίσημης συνόδου των City Makers. Το συνΑθηνά ήταν και πάλι εκεί.

 

Από τις 27 έως τις 30 Μαΐου το Άμστερνταμ υποδέχτηκε περισσότερους από 600 εκπροσώπους 150 πόλεων της Ευρώπης για τις εργασίες της επίσημης συνόδου των City Makers, του δικτύου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας New Europe για την ενδυνάμωση των ενεργών πολιτών και για τη διασύνδεσή τους με φορείς του ιδιωτικού τομέα, τα πανεπιστήμια και την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό τη διαμόρφωση μιας πιο ενεργής και δυναμικής κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τέσσερις μέρες οι City Makers είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να δικτυωθούν, να ενημερωθούν και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα της δράσης τους ανταλλάσσοντας γνώση και εμπειρίες μέσα από τις καινοτόμες πρακτικές των ενεργών πολιτών στα αστικά κέντρα της Ευρώπης και υποδεικνύοντας τρόπους για τη δημιουργία πιο βιώσιμων, ανθεκτικών και περιεκτικών πόλεων.

Τόπος της συνόδου των City Makers δεν ήταν αποκλειστικά το Άμστερνταμ αλλά και πολλές ακόμη πόλεις της Ολλανδίας οι οποίες μετατράπηκαν σε μικρά εργαστήρια για την ανάδειξη αναδυόμενων πρωτοβουλιών σχετικών με την αστική καλλιέργεια, τον κοινωνικό σχεδιασμό, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τον επανασχεδιασμό της βιομηχανικής κληρονομιάς, την κατασκευή αντικειμένων, την ενσωμάτωση των προσφύγων, την συνεργατική ανάπτυξη των περιοχών, την κυκλική οικονομία κ.ο.κ.

Ιδιαίτερη σημασία για τις εργασίες των City Makers στο Άμστερνταμ είχε η τέταρτη και τελευταία ημέρα της συνόδου στη διάρκεια της οποίας οι εκπρόσωποι των City Makers είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στην άτυπη υπουργική διάσκεψη για το υπό σχεδιασμό Urban Agenda της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης οι Υπουργοί αστικών θεμάτων, Ευρωπαίοι επίτροποι, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών έλαβαν γνώση του αιτήματος για συν-δημιουργία καθώς και για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση βασισμένη στις αρχές της επικουρικότητας.

Το “Pact of Amsterdam”, έγγραφο το οποίο αποτυπώνει τις βασικές αξίες των City Makers, έγινε δεκτό από τους αρμόδιους για αστικά ζητήματα Υπουργούς των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από την υιοθέτησή του οι Υπουργοί ουσιαστικά αναγνωρίζουν ότι η κοινωνία των πολιτών οφείλει να έχει αυξημένο ρόλο στη συνδιαμόρφωση λύσεων στα σύγχρονα αστικά προβλήματα, λύσεις οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διακυβέρνησης και να ενισχύσουν την δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε επίσης αντιληπτό ότι μόνο μέσα από τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, των κέντρων γνώσης και των επιχειρήσεων θα διαμορφωθεί ένα ευρωπαϊκό Urban Agenda που θα εξασφαλίζει καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερη γνώση.

Για τους επόμενους μήνες οι εργασίες του δικτύου των City Makers συνεχίζονται μέσα από εντατικό διάλογο και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο διαδίκτυο καθώς και μέσα από τα επερχόμενα «metropolitan field trips» στο Βουκουρέστι και στην Θεσσαλονίκη. Τέλος, η επόμενη επίσημη σύνοδος των City Makers σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την άνοιξη του 2017

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο