Οι Ευρωπαϊκές πόλεις συντονίζονται για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη

Οι Ευρωπαϊκές πόλεις συντονίζονται για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη

Η καμπάνια Cities4Europe – Europe for Citizens του δικτύου των Ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική στην Ευρώπη.

Το Cities4Europe – Europe for Citizens είναι μια εκστρατεία που επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική στην Ευρώπη. Στόχοι είναι (1) οι πολίτες να εμπλακούν ενεργά σε έναν διάλογο για το μέλλον, (2) όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να θέσουν τους πολίτες στο επίκεντρο και (3) να επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρώπη.

Την πρωτοβουλία για την εκστρατεία είχε το δίκτυο των Ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities. Το δίκτυο Eurocities αποτελείται από περισσότερες από 140 ευρωπαϊκές πόλεις – μέλη σε 39 χώρες της Ευρώπης με συνολικό πληθυσμό που υπερβαίνει τα 130 εκατ. κατοίκους. Στο πλαίσιο του δικτύου Eurocities οι πόλεις συνεργάζονται και ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και καλές πρακτικές στις βασικότερες προκλήσεις που τις απασχολούν. Το δίκτυο Eurocities διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών ανάμεσα στις πόλεις και εκπροσωπεί τις διεκδικήσεις των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Eurocities είναι αφοσιωμένο στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για ένα δημοκρατικό, βιώσιμο μέλλον στο οποίο οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν μια καλή ποιότητα ζωής.

Μέσα στο Μάιο του 2018, στο πλαίσιο της εκστρατείας Cities4Europe – Europe for Citizens το δίκτυο Eurocities οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να εξερευνηθούν νέες μορφές δημοκρατίας και να αναδειχτούν οι πρακτικές εκείνες που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών στις σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

Η εκστρατεία φέρνει κοντά πολίτες και αυτούς που σχεδιάζουν πολιτικές ώστε να εξερευνήσουν νέους τρόπους εμπλοκής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Στόχος είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία που προωθεί μοντέλα κοινωνιών στα οποία οι πολίτες έρχονται πρώτοι και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολίτες και στις δημόσιες αρχές ενισχύεται.

H εκστρατεία Cities4Europe – Europe for Citizens θέλει να εμπνεύσει τις πόλεις και τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των θεσμών της Ευρωπαϊκής ένωσης, να υιοθετήσουν τους μηχανισμούς και τα εργαλεία τα οποία εμπλέκουν τους πολίτες στην χάραξη πολιτικής, ενισχύοντας νέες μορφές δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Ο δήμος Αθηναίων και το συνΑθηνά συμμετέχουν στην εκστρατεία Cities4Europe – Europe for Citizens με την εκδήλωση «City Hall 4 Citizens» η οποία θα επιδιώξει να αναδείξει τις προσπάθειες της Αθήνας καθώς και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο πιο ανοιχτό και συμμετοχικό για τους πολίτες τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του Eurocities cooperation platform (16 έως 18/5), της ετήσιας συνόδου των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών πόλεων που συμμετέχουν στο δίκτυο Eurocities.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκστρατείας Cities4Europe – Europe for Citizens εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο