Νοέμβριος στο Social Dynamo με online εκπαιδευτικές δράσεις

Νοέμβριος στο Social Dynamo με online εκπαιδευτικές δράσεις

To πρόγραμμα των διαδικτυακών σεμιναρίων και συνεδριών για τον Νοέμβριο, μήνα αφιερωμένο σε θέματα διαχείρισης έργων για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. 

To πρόγραμμα των διαδικτυακών σεμιναρίων και συνεδριών για τον Νοέμβριο, μήνα αφιερωμένο σε θέματα διαχείρισης έργων για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Το Social Dynamo, η από κοινού πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων να δημιουργήσουν έναν χώρο για την ενδυνάμωση, μάθηση και δικτύωση των φορέων και των άτυπων ομάδων της κοινωνίας πολιτών, συνεχίζει τις επιμορφωτικές του δράσεις. Το κέντρο βάρους των δράσεων του Νοεμβρίου αφορά κυρίως σε θέματα διαχείρισης έργου για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 15:00 – 19:00
Webinar: Βασικές αρχές διαχείρισης έργου

Το εργαστήριο που συντονίζει η Όλγα Ματσούκη, συστήνει στους συμμετέχοντες τη μεθοδολογία που διέπει τα 5 στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου και εστιάζει στις τεχνικές επιτυχούς διαχείρισης. Στη συνέχεια, προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτές εφαρμόζοντας τις διδαχθείσες τεχνικές σε σχεδιασμένο για το εργαστήριο case study. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, 15.00 – 17.00
Soft Skills για διαχείριση έργου

Στο webinar που παρουσιάζει η Θάλεια Ρίζου, θα παρουσιαστούν τα απαραίτητα soft skills για την αποτελεσματική εκτέλεση απλών, αλλά και σύνθετων εργασιών στο πλαίσιο διαχείρισης έργου και τα καθοριστικά για την επιτυχή διαχείρισή του στοιχεία. Επίσης, θα εξετάσουμε τη διαχείριση κρίσεων μέσα σε αυτό και θα μοιραστούμε tips & tricks για τη βέλτιστη εκτέλεσή του. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, 14.00 – 18.00
Webinar: Online εργαλεία διαχείρισης έργου.

Στο διαδραστικό εργαστήριο με συντονίστρια τη Θάλεια Ρίζου, θα παρουσιαστούν online εργαλεία project management όπως trello, asana, canva, google drive, slack και hootsuite. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη διασικασία σχεδιασμού ενός project από το πρώτο βήμα μέχρι το τελευταίο μέσω διαδραστικής άσκησης που θα χρησιμοποιήσει το online εργαλείο ASANA. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 15.00 – 17.00
Λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων; Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη για τον μη κερδοσκοπικό τομέα από την Quantum Business & IT Solutions. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, 15.00 – 17.00
Ζητήματα Διαχείρισης Έργου

Η Σύμβουλος Επιχειρήσεων Όλγα Ματσούκη προσφέρει συνδρίες σε στελέχη ΜΚΟ που διαχειρίζονται μικρά, μεσαία ή μεγάλα έργα και επιθυμούν να απευθύνουν ερωτήσεις για οποιοδήποτε από τα 5 στάδια ζωής ενός έργου: έναρξη (initiation), σχεδιασμός (planning), εκτέλεση (execution), έλεγχος (monitoring and control), ολοκλήρωση (closure). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Social Dynamo εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο