Κοινωνία Των Πολιτών Και Φιλανθρωπία Στην Ελλάδα

Κοινωνία Των Πολιτών Και Φιλανθρωπία Στην Ελλάδα

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη χαρτογραφεί τις απόψεις των Ελλήνων σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και της φιλανθρωπίας στην Ελλάδα.

 

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη χαρτογραφεί τις απόψεις των Ελλήνων σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και της φιλανθρωπίας στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια η “Κοινωνία των Πολιτών” και τα κοινωφελή Ιδρύματα φαίνεται πως αναλαμβάνουν έναν όλο και πιο ενεργό ρόλο ως προς την αντιμετώπιση άμεσων κοινωνικών προβλημάτων και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Πόσο καλά όμως γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες τη δραστηριότητα των κοινωφελών ιδρυμάτων; Πώς αξιολογούν τη δράση τους; Πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι έννοιες όπως ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη και η φιλανθρωπία;

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη χαρτογραφεί τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και της φιλανθρωπίας στη χώρα μας. Η έρευνα εκπονήθηκε από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης ΕΠΙ ΠΑΜΑΚ τον Ιανουάριο του 2018.

Τα βασικά πορίσματα της έρευνας:

  1. Η παρουσία και η δραστηριότητα των κοινωφελών ιδρυμάτων στη χώρα μας γίνεται εμφανώς αντιληπτή από τους πολίτες.
  2. Οι πολίτες σε γενικές γραμμές έχουν θετική στάση απέναντι σ’ αυτά.
  3. Θεωρούν πως τα κοινωφελή ιδρύματα προσφέρουν πολύ ή αρκετό έργο στους τομείς που δραστηριοποιούνται.
  4. Σε κάποιους τομείς (καταπολέμηση φτώχειας, υποτροφίες για σπουδές) θεωρούν πως τα κοινωφελή ιδρύματα προσφέρουν σημαντικότερο έργο από το κράτος ή τις επιχειρήσεις.

  5. Υπάρχει ένα τμήμα της κοινής γνώμης που εκδηλώνει έναν βαθμό καχυποψίας για τον ρόλο τους.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα της διαΝΕΟσις όπου φιλοξενούνται επίσης και σε πιο αναλυτική μορφή για χρήση από ερευνητές, φοιτητές, δημοσιογράφους και άλλους ενδιαφερόμενους.  

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της διαΝΕΟσις.

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο