Ιthaca Laundry: επέστρεψαν στους άστεγους 750 κιλά καθαρών ρούχων

Ιthaca Laundry: επέστρεψαν στους άστεγους 750 κιλά καθαρών ρούχων

H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων για τον άστεγο πληθυσμό και προσφέρει υπηρεσίες επανένταξης, με στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται οι άστεγοι. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει πάνω από 8000 ανθρώπους.

Παροχή Υπηρεσιών Υγιεινής 

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγιεινής προς τους ανθρώπους που διαβιούν σε καταστάσεις δρόμου ή εν γένει επισφαλείς συνθήκες. Η Ithaca, δεδομένης της έλλειψης επαρκών υπηρεσιών υγιεινής, λειτουργεί την πρώτη κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων στην Ευρώπη. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη λειτουργία των πλυντηρίων του Υπνωτήριου στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Τέλος, παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλες δομές προς τους ωφελούμενους της.

 

Επανένταξη

Η Ithaca, με όχημα την Κινητή Μονάδα πλυντηρίου ρούχων, απασχολεί άτομα από ευάλωτες ομάδες με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας, ως ουσιαστική προσέγγιση για μόνιμη λύση στα πολλαπλά προβλήματα της ομάδας-στόχου. Με προγράμματα εργασιακής συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης και διασύνδεσης με εταιρείες και οργανισμούς, η ομάδα της Ithaca ολοκληρώνει μία διαδικασία ουσιαστικής και ολιστικής παρέμβασης με τελικό στόχο τη μόνιμη απορρόφηση των ωφελούμενων του προγράμματος στην αγορά εργασίας.


Ευαισθητοποίηση και δράσεις Συνηγορίας

Ο τρίτος πυλώνας, αφορά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού όσο και της Πολιτείας γύρω από το ζήτημα της έλλειψης στέγης. Με τη δημιουργία εκστρατειών, τη συμμετοχή σε δίκτυα και τις τοποθετήσεις απευθυνόμενοι προς κάθε αρμόδιο όργανο, η Ithaca διεκδικεί και συνηγορεί υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών, των υπηρεσιών και της πρόσβασης όλων των ανθρώπων, σε όλα τα βασικά αγαθά.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο