Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών για την ισότητα των φύλων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών για την ισότητα των φύλων

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επιβραβεύει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη θέση των γυναικών στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία. Προθεσμία υποβολής, η 6η Σεπτεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επιβραβεύει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη θέση των γυναικών στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία. Προθεσμία υποβολής, η 6η Σεπτεμβρίου.

Το θέμα του ετήσιου θεσμού Civil Society Prize της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που επιβραβεύει πρωτοβουλίες φορέων της κοινωνίας των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: «Περισσότερες γυναίκες στην κοινωνία και οικονομία της Ευρώπης.

Το βραβείο του 2019 επιβραβεύει καινοτόμες πρωτοβουλίες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή και μεμονωμένων ατόμων, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και προωθούν μαχητικά την ισότητα των φύλων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σκοπός του ετήσιου θεσμού Civil Society Prize, είναι να επιβραβεύσει και να ενθαρρύνει απτές πρωτοβουλίες και επιτυχίες οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και μεμονωμένων ατόμων οι οποίοι έχουν αξιοσημείωτη συνεισφορά στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και ολοκλήρωση. Τελικός στόχος είναι αναγνώριση της συνεισφοράς που οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών και οι ενεργοί πολίτες μπορούν να πετύχουν στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτειότητας, με τρόπο που υποστηρίζει τις κοινές αξίες που θεμελιώνουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το βραβείο, το οποίο έχει συνολική αξία 50.000 € και θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019, είναι ανοιχτό σε οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που είναι επίσημα εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε μεμονωμένα άτομα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, στις 10 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, πιέστε εδώ.

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο