Η Αθήνα που δίνει: Νοσηλεία

Η Αθήνα που δίνει: Νοσηλεία

Μια σειρά ταινιών μικρού μήκους με τον γενικό τιτλο “Η Αθήνα που δίνει” καταγράφει την προσφορά των πολιτών, των ομάδων και των φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο του συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων.

Μια σειρά ταινιών μικρού μήκους με τον γενικό τιτλο “Η Αθήνα που δίνει” καταγράφει την προσφορά των πολιτών, των ομάδων και των φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο του συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων.

To νέο επειδόδιο καταγράφει τη δράση της Νοσηλείας, της ανεξάρτητης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Αποστολή που αναλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και μελών της οικογένειάς τους και την προάσπιση του δικαιώματος για αξιοπρεπή νοσηλεία για κάθε πολίτη. Τα μέλη της Νοσηλείας προσφέρουν νοσηλεία στο σπίτι και υπηρεσίες υγείας σε συνανθρώπους μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Δείτε περισσότερα στο κανάλι του συνΑθηνά στο YouTube

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο