Εργαστήρια προετοιμασίας προτάσεων για το Active Citizens Fund

Εργαστήρια προετοιμασίας προτάσεων για το Active Citizens Fund

Στις 22 και 23/2, στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων,  πραγματοποιούνται δύο εργαστήρια για ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Active Citizens Fund.

Στις 22 και 23/2, στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, πραγματοποιούνται  2 εργαστήρια για ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Active Citizens Fund. 

Στις 21/2 ανακοινώνεται επίσημα στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Τις 2 ακόλουθες ημερομηνίες, στις 22/2 και στις 23/2, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των προτάσεων των ΜΚΟ το πρόγραμμα, πραγματοποιούνται ισάριθμα εργαστήρια στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν έως ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε ΜΚΟ. Τα συγκεκριμένα εργαστήρια αποτελούν μέρος μίας σειράς εργαστηρίων ενδυνάμωσης ικανοτήτων ΜΚΟ. Παρόμοια εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη, Δράμα, Πάτρα και Ηράκλειο. Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας σχεδιασμού έργων και συγγραφής προτάσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Λόγω μεγάλης ζήτησης, επιτρέπεται μόνο η συμμετοχή ενός εκπροσώπου ανά ΜΚΟ και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι πληροφορίες που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα διατεθούν επίσης online με τη μορφή βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους SDH (κωφούς και βαρήκοους).

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου της Παρασκευής 22/2 (χρηματοδοτήσεις € 5.000 – 300.000)

9:30-10:00

Εγγραφές

10:00-12:00

«Γνώρισε τον εταίρο σου» (Αγγλική γλώσσα): Οι δύο πρώτες ώρες του εργαστηρίου, έχουν στόχο να φέρουν κοντά Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα με Οργανώσεις από τις δωρήτριες χώρες, προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, να εντοπίσουν τομείς κοινού ενδιαφέροντος και τελικά να διαμορφώσουν από κοινού συγκεκριμένες προτάσεις έργου που θα μπορούσαν να κατατεθούν στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος του Προγράμματος Active Citizens Fund. Οιπαρακάτωοργανώσειςαπότιςδωρήτριεςχώρεςέχουνπροσκληθείνασυμμετάσχουν: The Norwegian Centre against Racism, Norwegian Organization for Asylum Seekers, Norwegian Association of Youth with disabilities, Norwegian Helsinki Committee, Icelandic Center for Human Rights

12:00-12:30

Εισαγωγή στην έννοια του Advocacy» Μία εισαγωγή στο advocacy (συνηγορία) που αφορά ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών και απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα όπως τι είναι, σε τι εξυπηρετεί και ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε.

12:30-13:00

«Case studies»: Παραδείγματα επιλέξιμων δραστηριοτήτων για τις ανοιχτές προσκλήσεις αιτήσεων με τίτλο «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων» και «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών»

13:00-14:00

Γεύμα δικτύωσης

14:00-18:00

«Σχεδιασμός έργων και τη συγγραφή προτάσεων»: Στο διαδραστικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το εργαλείο «Καμβά Σχεδιασμού Έργου» (το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο) με στόχο τη διευκόλυνση του σχεδιασμού αποτελεσματικών έργων και θα συζητήσουν τη διαδικασία συγγραφής προτάσεων και τις πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα διάφορα μέρη του εντύπου αίτησης.

Για εγγραφή πατήστε εδώ.


Το πρόγραμμα του εργαστηρίου του Σαββάτου 23/2 (χρηματοδοτήσεις έως € 5.000)

 9:30-10:00

Εγγραφές

10:00-10:30

«Εισαγωγή στην έννοια του Advocacy» Μία εισαγωγή στο advocacy (συνηγορία) που αφορά ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών και απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα όπως τι είναι, σε τι εξυπηρετεί και ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε.

10:30-11:00

«Case studies»: Παραδείγματα επιλέξιμων δραστηριοτήτων για τις ανοιχτές προσκλήσεις αιτήσεων με τίτλο «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων» και «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών»

11:00-13:00

«Σχεδιασμός έργων και τη συγγραφή προτάσεων»: Στο διαδραστικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το εργαλείο «Καμβά Σχεδιασμού Έργου» (το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο) με στόχο τη διευκόλυνση του σχεδιασμού αποτελεσματικών έργων και θα συζητήσουν τη διαδικασία συγγραφής προτάσεων και τις πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα διάφορα μέρη του εντύπου αίτησης.

13:00-14:00

Γεύμα δικτύωσης

14:00-18:00

«Σχεδιασμός έργων και τη συγγραφή προτάσεων» (συνέχεια εργαστηρίου)

 

Για εγγραφή πατήστε εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο