Εργαστήρια ενδυνάμωσης για την πολιτιστική κοινότητα της πόλης

Εργαστήρια ενδυνάμωσης για την πολιτιστική κοινότητα της πόλης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος R.O.C.K. (Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities), το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων και το Social Dynamo και η Ε.Α.Τ.Α. οργανώνουν μια σειρά εργαστηρίων που απευθύνονται στην πολιτιστική κοινότητα της Αθήνας.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος R.O.C.K. (Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities), το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων, το Social Dynamo και η Ε.Α.Τ.Α. οργανώνουν μια σειρά εργαστηρίων ενδυνάμωσης που απευθύνονται στην πολιτιστική κοινότητα της Αθήνας κατά τη διάρκεια τριών διημέρων τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019.

20-21 Μαϊου 2019
10-11 Ιουνίου 2019
26-27 Ιουνίου 2019

Τα εργαστήρια ενδυνάμωσης απευθύνονται στην πολιτιστική κοινότητα της Αθήνας με στόχους την ενδυνάμωση του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης και την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών ομάδων, ιδρυμάτων, ανεξάρτητων επαγγελματιών κ.ο.κ. Αποτελούν μια ευκαιρία ανάπτυξης προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, προσφέροντας δωρεάν υποστήριξη σε επαγγελματίες του πολιτισμού υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα εξεταστούν διαφορετικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της πολιτιστικής δραστηριότητας στην πόλη.

Ο διττός αυτός στόχος των εργαστηρίων – της κατάρτισης και της δημιουργίας ευκαιριών για συνέργειες – θα επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες συμμετοχικής μάθησης πάνω στις βασικές αρχές της διαχείρισης πολιτιστικών φορέων. Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται από ειδικούς στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και θα ενθαρρύνονται να σχεδιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα ενισχύσουν το πολιτιστικό προϊόν της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιχειρηθεί η περαιτέρω διερεύνηση σε προκλήσεις και πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κοινότητα της πόλης.

Η σειρά των εργαστηρίων αποτελεί συνδιοργάνωση του συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων και του Social Dynamo στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος R.O.C.K. Το Social Dynamo είναι ένας χώρος για την ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την υποστήριξη και τη δικτύωση και είναι μια πρωτοβουλία μεταξύ του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων. Το έργο R.O.C.K είναι χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon2020 που αποτελεί σύμπραξη μεταξύ 32 εταίρων με βασικό στόχο την αναβάθμιση των αστικών κέντρων μέσω του πολιτισμού και το οποίο συντονίζει η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τρεις θεματικές ενότητες θα αναλυθούν σε δύο τετράωρα εργαστήρια η καθεμία. Συγκεκριμένα, η σειρά των εργαστηρίων θα εστιάσει στους εξής στόχους:
-Στον ορισμό του οράματος, του στόχου, της στρατηγικής και των αποτελεσμάτων ενός πολιτιστικού οργανισμού
-Στην αποτύπωση, περιγραφή, αξιολόγηση ή και βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου
-Στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής
-Στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της πολιτιστικής δραστηριότητας
-Στον εντοπισμό, την προσέλκυση, την αύξηση και τη διαφοροποίηση του κοινού-στόχου.
Στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων με συμμετοχή νέων ομάδων, διαφορετικών κοινοτήτων της πόλης, νέων καλλιτεχνών ή/και νέων μορφών τέχνης

Αναλυτικά:

1. Όραμα – Αποστολή – Στόχος | 20 & 21 Μαΐου 2019
Ώρες: 16.00 – 20.00 | Χώρος διεξαγωγής: Social Dynamo, 2ος όροφος
Το εργαστήριο θα πραγματευτεί και θα αναδείξει τη σημασία του τρόπου σχεδιασμού των έργων και των σκοπών μιας πολιτιστικής πρωτοβουλίας, ομάδας ή οργανισμού, τη στοχοθεσία και την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Link: https://www.eventbrite.com/e/60709280091?fbclid=IwAR1H8aT-9kHffHXpc4A_KwCYAa0xro8Ey7Lfap4JLCAH9naA_yx9d9zKk80

2. Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου | 10 & 11 Ιουνίου 2019
Ώρες: 16.00 – 20.00 | Χώρος διεξαγωγής: Athens Digital Lab, 3ος όροφος
Το εργαστήριο θα αναλύσει τις διαδικασίες και τον σχεδιασμό ενός επιχειρηματικού μοντέλου, θα αποτυπώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναδείξει τον ρόλο τους στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου, τον τρόπο εξασφάλισης της βιωσιμότητας των δράσεων ενός πολιτιστικού οργανισμού/ομάδας, καθώς και τη σημασία της μεθοδικής εργασίας και στρατηγικής.
Link: https://www.eventbrite.com/e/business-model-canvas-tickets-60804568100

3. Συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης & εξεύρεσης πόρων | 26 & 27 Ιουνίου 2019
Ώρες: 16.00 – 20.00 | Χώροι διεξαγωγής: Social Dynamo, 2ος όροφος & Ισόγειο, χώρος εκδηλώσεων Σεραφείου
Στο ευρύτερο πλαίσιο της εξεύρεσης πόρων και της μεθοδικής αξιοποίησης αυτών, το εργαστήριο θα επικεντρωθεί ειδικότερα στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης, στη σωστή αναζήτηση και διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων, στις υποχρεώσεις και τη λογοδοσία απέναντι σε χρηματοδοτικά ιδρύματα και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Link: https://www.eventbrite.com/e/60804987354

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης απευθύνεται σε ενεργούς επαγγελματίες του πολιτισμού που βρίσκονται στην αρχή ή στα μέσα της σταδιοδρομίας τους, σε μικρούς και μεσαίους πολιτιστικούς οργανισμούς και δημιουργικές ομάδες που επιθυμούν να ενισχύσουν την ταυτότητά τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους, καθώς και σε ανεξάρτητους επαγγελματίες του πολιτισμού, επιμελητές, πολιτιστικούς διαχειριστές και παραγωγούς κ.ά.
Οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται τη συμμετοχή σε όλα ή σε μεμονωμένα εργαστήρια. Η επιλογή θα γίνει με βάση το βιογραφικό των αιτούντων, καθώς και συγκεκριμένα ερωτήματα που θα τεθούν κατά τη διαδικασία εγγραφής.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά εργαστήριο: 25 άτομα
Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από δύο 4ωρα εργαστήρια (4 ώρες ανά ημέρα).

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω eventbrite.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνείστε μαζί μας στο email: rock@developathens.gr

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο