Ενίσχυση δράσεων για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Ενίσχυση δράσεων για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη μέσω του προγράμματος, “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους” δίνει τη δυνατότητα επιχορήγησης σε δράσεις με εστίαση στη μείωση των ανισοτήτων.

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη μέσω του προγράμματος, “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους” δίνει τη δυνατότητα επιχορήγησης σε δράσεις με εστίαση στη μείωση των ανισοτήτων.

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη μέσω του προγράμματος, “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους”, σου δίνει τη δυνατότητα να λάβεις επιχορήγηση για να υλοποιήσεις τη δράση σου. Στόχος της επιδότησης είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων και αρχών σε δεσμεύσεις και πρακτικές για την εφαρμογή των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν τοπικές οργανώσεις/ οντότητες, τοπικά μέλη εθνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τοπικές ομάδες πολιτών, συμπεριλαμβανομένων φοιτητικών ομάδων, συλλόγων, ομάδων πολιτικών πρωτοβουλιών και παρόμοιων.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα ή να έχουν καταχωρισμένη νομική οντότητα, να μην έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και να έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα αποσπάσουν μέχρι 1.000 € (3 προτάσεις για την Ελλάδα) ή μέχρι 7.000 € (3 προτάσεις στο σύνολο των 14 ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα).

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 6 Μαΐου.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα κείμενα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, έντυπα αίτησης και έντυπα προϋπολογισμού, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Επισκεφθείτε επίσης την ιστοσελίδα του προγράμματος Βιώσιμη Ευρώπη για όλους εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο