Δεκέμβριος στο Social Dynamo με online εκπαιδευτικές δράσεις

Δεκέμβριος στο Social Dynamo με online εκπαιδευτικές δράσεις

To πρόγραμμα των διαδικτυακών σεμιναρίων και συνεδριών για τον Δεκέμβριο, μήνα αφιερωμένο σε θέματα αξιολόγησης έργου στον μη κερδοσκοπικό τομέα.

To πρόγραμμα των διαδικτυακών σεμιναρίων και συνεδριών για τον Δεκέμβριο, μήνα αφιερωμένο σε θέματα αξιολόγησης έργου στον μη κερδοσκοπικό τομέα.

Το Social Dynamo, η από κοινού πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων να δημιουργήσουν έναν χώρο για την ενδυνάμωση, μάθηση και δικτύωση των φορέων και των άτυπων ομάδων της κοινωνίας πολιτών, συνεχίζει τις επιμορφωτικές του δράσεις. Το κέντρο βάρους των δράσεων του Δεκεμβρίου αφορά κυρίως σε θέματα αξιολόγησης έργου για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, 14:00 – 17:00
Webinar: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων (M&E)

Στο διαδραστικό webinar της Γλυκερίας Αράπη μαθαίνουμε πώς δομείται ένα συμμετοχικό πλάνο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έργου (Monitoring & Evaluation plan), ποιες είναι οι μέθοδοι και τα εργαλεία που μας βοηθούν να συλλέγουμε ουσιαστικά δεδομένα, και πώς το M&E πλάνο μας συνδέεται με τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 14.00 – 17.00
Webinar: Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου – Το παράδειγμα της PwC

Η PwC θα παρουσιάσει τη θεωρία καταμέτρησης κοινωνικού αντικτύπου, πρακτικά παραδείγματα από την εμπειρία της εταιρείας αλλά και των εισηγητών της. Στο webinar θα αναδειχθεί η σημασία των παραγόντων ESG (Environment, Social, Governance) για τους χρηματοδότες, και η διασύνδεσή τους με τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, που επιθυμούν να αξιολογήσουν το έργο τους ή να μετρήσουν τον αντίκτυπο συγκεκριμένων προγραμμάτων τους ή της συνολικής στρατηγικής τους. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 11.00 – 13.00
Απολογισμός έργου

Η Βάλια Φράγκου, σύμβουλος με πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση και παρακολούθηση προγραμμάτων του μη κερδοσκοπικού τομέα, θα απαντήσει στα εξής ερωτήματα: Ποιους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες πρέπει να αποτυπώνουμε στις αναφορές μας; Ποια τα πιο ενδεδειγμένα KPIs; Πώς ποσοτικοποιούνται τα ποιοτικά αποτελέσματα; Ποια είναι η πιο κατάλληλη μορφή reporting για τα οικονομικά αποτελέσματα ενός έργου και ποια για τα ποιοτικά; Πώς συνδέεται η βιωσιμότητα του έργου με τις αναφορές; Με τι όρους μεταφράζουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο ενός συγκεκριμένου έργου και πώς τον μετράμε; Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, 12.00-14.00
Νομικά Θέματα

Ο Δημήτρης Σούλτης, δικηγόρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, θα παράσχει συμβουλευτική σε θέματα σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών. Η διαδικτυακή συμβουλευτική επίσης θα συμπεριλάβει ζητήματα διακυβέρνησης, φορολογικού δικαίου, υποχρεώσεων ασφάλισης και θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, 12.00-14.00
Οικονομικός Απολογισμός Έργου

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων; Ενόψει του τέλους του τρέχοντος οικονομικού έτους, οι παρεχόμενες συνεδρίες από την Quantum Business & IT Solutions θα δώσουν έμφαση στην απάντηση ερωτημάτων που σχετίζονται με τον οικονομικό απολογισμό και τις οικονομικές αναφορές έργου ΜΚΟ, καθώς και του έτους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Social Dynamo εδώ.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο