Γνωρίζω την Αθήνα ΙΙ: τα παιδιά εξοικειώνονται με τους χώρους πολιτισμού της πόλης

Γνωρίζω την Αθήνα ΙΙ: τα παιδιά εξοικειώνονται με τους χώρους πολιτισμού της πόλης

Ο ΝΟΣΤΟΣ ξεκινάει τη διοργάνωση σειράς δραστηριοτήτων διαπολιτισμικού και μουσειοπαιδαγωγικού χαρακτήρα σε συνεργασία με σχολεία και φορείς σε γειτονιές της Αθήνας.  Στόχος τους: η εξοικείωση των παιδιών με μουσεία, δημόσιους χώρους και χώρους πολιτισμού της Αθήνας. Σκοπός του έργου είναι συμβάλει στην ισότιμη πρόσβαση όλων στα πολιτιστικά αγαθά της πόλης, κατά του αποκλεισμού και υπέρ της συμπερίληψης.  Το πρόγραμμα θα καλύψει συνολικά 400 παιδιά και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων – ΣυνΑθηνα.

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών  «Νόστος» διοργανώνει το έργο “Γνωρίζω την Αθήνα ΙΙ” με δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων με διαπολιτισμικό και μουσειοπαιδαγωγικό περιεχόμενο σε δημόσιους χώρους και χώρους πολιτισμού της Αθήνας, για παράδειγμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Τεχνόπολη-Γκάζι, στην Εθνική Πινακοθήκη,  όπου αντί της παραδοσιακής ξενάγησης θα πραγματοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τα παιχνίδια στοχεύουν να εξοικειώσουν τα παιδιά με τους χώρους πολιτισμού και να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες σε συνεργασία με το σχολείο και τις οικογένειες.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΙΙ είναι να ενισχύσει την πρόσβαση παιδιών και εφήβων στα μορφωτικά αγαθά που δημιουργεί η Αθήνα ως πόλη-πολιτισμικό αγαθό παγκόσμιας ακτινοβολίας, να βοηθήσει ώστε να εξοικειωθούν και να κατακτήσουν το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Το σκεπτικό μας είναι ότι η πολιτιστική ένταξη αποτελεί συστατικό της κοινωνικής ένταξης , ιδίως όσον αφορά παιδιά και εφήβους/ες που αντιμετωπίζουν ειδικές κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις σε σχέση με ζητήματα ταυτότητας. Οι δραστηριότητες λοιπόν του προγράμματος απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, η δε διαχείριση της διαφορετικότητας και η αναγνώριση της διαπολιτισμικότητας εμπεριέχονται στη μεθοδολογία υλοποίησης και αποτελούν βασικά εργαλεία προκειμένου να εξασφαλιστεί πλαίσιο θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδιών που έχουν διαφορετική εθνική καταγωγή ή ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

 

Δυο λόγια για το ΝΟΣΤΟ: 

H Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών  «Νόστος» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 1995 από ποντιακά σωματεία, με αρχικό στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των παλιννοστούντων ομογενών από την πρ.ΣοβιετικήΕνωση. Ο ΝΟΣΤΟΣ δραστηριοποιείται έκτοτε στον τομέα της υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ενσωματωθούν στον κοινωνικό ιστό, καθώς και στον τομέα της έμπρακτης αλληλεγγύης στα άτομα που στερούνται την πρόσβαση σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και δυσκολεύονται να καλύψουν κρίσιμες βιοτικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό ο ΝΟΣΤΟΣ παρέχει υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με έμφαση στα παιδιά και στους νέους/ες και σταθερό προσανατολισμό προς την ανάπτυξη καινοτομιών στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο