Ανοιχτή πρόσκληση για το διεθνές πρόγραμμα Actors of Urban Change

Ανοιχτή πρόσκληση για το διεθνές πρόγραμμα Actors of Urban Change

Το ίδρυμα Bosch προσκαλεί ομάδες πολιτών από όλη την Ευρώπη να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης που θα διαρκέσει από το φθινόπωρο του 2017 έως το καλοκαίρι του 2019.

 

Το ίδρυμα Bosch προσκαλεί ομάδες πολιτών από όλη την Ευρώπη να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης που θα διαρκέσει από το φθινόπωρο του 2017 έως το καλοκαίρι του 2019.

Οι άνθρωποι που θέλουν να βελτιώσουν τις γειτονιές τους, τις κοινότητές τους, τις πόλεις τους και τις κοινωνίες τους αποκαλούνται Actors of Urban Change. To ομώνυμο διεθνές πρόγραμμα υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Τοπικές ομάδες από όλη την Ευρώπη μπορούν να δηλώσουν αίτηση συμμετοχής. Τα μέλη αυτών των ομάδων προέρχονται από τρεις τομείς: τον πολιτισμό, τον δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα.

Στη διάρκεια 18 μηνών του προγράμματος, όλες οι επιλεγμένες ομάδες λαμβάνουν υποστήριξη για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούν σε τοπικό επίπεδο. Πιθανά θέματα είναι: «συμμετοχή στα κοινά και ενδυνάμωση των πολιτών», «κοινότητες και διαμόρφωση ταυτότητας», «κοινωνική ένταξη και διαφορετικότητα», «βιώσιμη κινητικότητα», «δημογραφική αλλαγή» και «αστικό πράσινο».

Μαζί με συνεργάτες και άλλους πολίτες οι Actors of Urban Change δημιουργούν θετικές αλλαγές στις πόλεις και στις γειτονιές τους. Το πρόγραμμα Actors of Urban Change ενδιαφέρεται για τον αντίκτυπο των δράσεων σε τοπικό επίπεδο και βοηθάει στην αποτελεσματική υλοποίησή τους. Αυτό συμβαίνει μέσα από την οικονομική υποστήριξη για συμβουλευτική σε εσωτερικές διαδικασίες καθώς και μέσα από την υποστήριξη των ίδιων των δράσεων.

Το πρόγραμμα φέρνει μαζί όλες τις τοπικές ομάδες ώστε να μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις. Οι Actors γίνονται μέρος ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου. Παρακολουθούν διεθνείς συναντήσεις επιμόρφωσης με εργαστήρια, δράσεις αλληλοεκπαίδευσης και σεμινάρια με εμπειρογνώμονες. Μαζί αναπτύσσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αστικών προβλημάτων και για την δημιουργία του μεγαλύτερου δυνατού αντικτύπου. Συζητούν τις αστικές προκλήσεις και τις λύσεις με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με κέντρα λήψης αποφάσεων και με τους πολίτες. Και λαμβάνουν ενίσχυση για να επισκεφθούν άλλες ομάδες και να επωφεληθούν από πρωτοβουλίες ανταλλαγής και συνδημιουργίας. Οι τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες γίνονται καλές πρακτικές οι οποίες μπορούν να εμπνεύσουν και να επηρεάσουν άλλους ανθρώπους στις πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης.  

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο