Έρευνα του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ανάπτυξη του ποδηλάτου στην Αθήνα

Έρευνα του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ανάπτυξη του ποδηλάτου στην Αθήνα

Απαντήστε το σχετικό ερωτηματολόγιο και πάρετε μέρος στη διαμόρφωση μιας νέας πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη.

Ο δήμος Αθηναίων επεξεργάζεται ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου στην πόλη. Με στόχο τις υποδομές από τη μία αλλά και την θετική εικόνα για το ποδήλατο από την άλλη, οι αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάτες του δήμου Αθηναίων, εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο το ποδήλατο να αποκτήσει το χώρο του στην πόλη.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των παραπάνω ενεργειών, έχει δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνήθειες αλλά και τις ανάγκες των πολιτών, σχετικά με το ποδήλατο.

Η απάντηση του ερωτηματολογίου από όσο δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους, θα επιτρέψει στην ομάδα εργασίας που υποστηρίζει το σχεδιασμό να σχηματίσει την ακριβέστερη δυνατή εικόνα και να βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα για τα επόμενα βήματα.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται ανώνυμα εδώ

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο