Έρευνα: «Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα»

Έρευνα: «Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα»

Ο οργανισμός Higgs υλοποίησε μια αρκετά εκτενή έρευνα καταγράφoντας τις απόψεις των ΜΚΟ για τα κύρια Κοινωφελή Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο οργανισμός Higgs υλοποίησε μια αρκετά εκτενή έρευνα καταγράφoντας τις απόψεις των ΜΚΟ για τα κύρια Κοινωφελή Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις αποτελεί η σχέση των ΜΚΟ – Κοινωφελών Ιδρυμάτων, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις των δεύτερων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, έχει διαπιστωθεί ότι απουσιάζει μία διαδικασία ειλικρινούς και άμεσης ανατροφοδότησης από την πλευρά των ΜΚΟ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Κοινωφελών Ιδρυμάτων. Από τη μια πλευρά, πολλές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι δεν έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν την άποψή τους έναντι των χρηματοδοτών τους, ενώ από την άλλη, πολλά Κοινωφελή Ιδρύματα ισχυρίζονται ότι έχουν δημιουργήσει ένα κατάλληλο περιβάλλον συνεργασίας όπου η ανοικτή, ελεύθερη ανατροφοδότηση θεωρείται δεδομένη.

Υπό αυτό το πλαίσιο, το HIGGS υλοποίησε μια αρκετά εκτενή, πρώτη, έρευνα καταγράφoντας τις απόψεις των ΜΚΟ για τα κύρια Κοινωφελή Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η έρευνα υλοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Σκοπός της έρευνας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ΜΚΟ και Κοινωφελών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, επιτρέποντας μία ειλικρινή τοποθέτηση των οργανώσεων έναντι των χρηματοδοτών αυτών.

Για να διαβάσετε την έρευνα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Higgs και καταχωρίστε τα στοιχεία σας.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο