Έναρξη 4ου κύκλου φιλοξενίας και ενδυνάμωσης στο Social Dynamo.

Έναρξη 4ου κύκλου φιλοξενίας και ενδυνάμωσης στο Social Dynamo.

Ποιες είναι οι 15 ομάδες που θα συμμετάσχουν.

Ποιες είναι οι 15 ομάδες που θα συμμετάσχουν.

Στις 31 Ιανουαρίου, επέτειο των δύο χρόνων από την ίδρυσή του, το Social Dynamo, η από κοινού πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, εγκαινίασε τον 4ο κύκλο φιλοξενίας και ενδυνάμωσης με 15 οργανώσεις και άτυπες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν σε αυτόν. Το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφέρει, μεταξύ άλλων, στις φιλοξενούμενες ομάδες έναν συνεργατικό χώρου εργασίας και μάθησης στις εγκαταστάσεις του Σεραφείου του δήμου Αθηναίων, καθοδήγηση από μέντορες, ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασιών καθώς και μια σειρά εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδριών υποστήριξης. Οι νέες ομάδες που θα συμμετάσχουν στον 4ο κύκλο φιλοξενίας είναι:

1. COM.P.A.S.S.
Η COM.P.A.S.S. for Refugee Youth (Community, Psychological And Social Support) είναι άτυπη ομάδα πολιτών αποτελούμενη από 5 ιδρυτικά μέλη, στο σύνολό τους επαγγελματίες στον τομέα της ψυχικής υγείας και των ανθρωπιστικών επιστημών, με επαγγελματική εμπειρία στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσφυγικού πληθυσμού. Στόχος της COM.P.A.S.S. είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη εφήβων και νέων προσφύγων (13-26 χρονών) που ζουν στην Αθήνα, σε προγράμματα στέγασης, ξενώνες και καταλήψεις. Υποστηρίζεται από ένα δίκτυο συνεργατών αποτελούμενο από διερμηνείς, ψυχολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους και νομικούς συμβούλους.

2. Jane Goodall’s Roots & Shoots
Τo Jane Goodall’s Roots & Shoots (R&S) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε το 1991 από την Dr. Jane Goodall και 12 μαθητές της στη Τανζανία, με σκοπό να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν δράσεις για να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Παραρτήματα του προγράμματος λειτουργούν σε πάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα από το 2017. Εστιάζει στη μάθηση μέσα από την προσφορά στη τοπική κοινότητα (service learning) με δράσεις που ωφελούν το φυσικό περιβάλλον, τα ζώα και τον άνθρωπο.

3. Recompulsive Behaviours
Η διεπιστημονική καλλιτεχνική συλλογικότητα Recompulsive Behaviours, ξεκίνησε τη δράση της ανεπίσημα τον Σεπτέμβριο του 2016 μετά από την έκθεση [OUT]TOPIAS του Μουσείου Μπενάκη. Έκτοτε, καταπιάνεται με μια ποικιλία έργων που κυμαίνονται από τις παραστατικές και τις εικαστικές τέχνες, σε διάφορους κλάδους σχεδιασμού. Το ενδιαφέρον των Recompulsive Behaviours έγκειται στη συλλογική διάσταση της κοινωνικής εμπειρίας και στην πολιτική διάσταση της συλλογικότητας. Η ομάδα στοχεύει στη διαμόρφωση ενός συνολικού εναλλακτικού συστήματος πολιτιστικής παραγωγής, εργασίας και ζωής, κατά τρόπο που θα προάγει το συλλογικό συμφέρον και θα επαναπροσδιορίσει την έννοια του κοινού αγαθού.

4. Λόγος Γυναικών/Female Talk
Στόχος της άτυπης ομάδας Female Talk είναι η καταγραφή και μελέτη των μηνυμάτων αναφορικά με την ισότητα των φύλων, τη γυναίκα και την έμφυλη βία, και τη γλώσσα στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα και των τρόπων διαχείρισης περιστατικών και εξάλειψης στερεοτύπων. Τα μέλη της επιδιώκουν να καταδείξουν το μέγεθος του προβλήματος, να εντοπίσουν τις πηγές του, να αποκαλύψουν τους υπεύθυνους για την ύπαρξή του, να διαπιστώσουν δημόσια την αρνητική επίδραση του στην ομαλή εξέλιξη των πολιτών και της κοινωνίας μας και να επιμορφώσουν σχετικά με την εξάλειψή του. Επιδιώκουν να παράξουν έρευνες, μία πλατφόρμα καταγραφής περιστατικών, media content, guidelines, εκπαίδευση, individual responses, media projects και εκδόσεις.

5. Cyberno
Η Cyberno είναι μία άτυπη ομάδα πολιτών που έχει στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνικών, κοινωνικών και πνευματικών δεξιοτήτων των παιδιών και των νέων, ώστε να γίνουν ευφυείς χρήστες των ψηφιακών μέσων και ενεργοί ψηφιακοί πολίτες. Πρωταρχικός τομέας δραστηριότητάς της είναι η εκπαίδευση των άμεσα ωφελούμενων (εκπαιδευτικοί, γονείς, νέοι και παιδιά) σε ψηφιακές δεξιότητες, προσφέροντας σεμινάρια και εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζονται με την ψηφιακή ταυτότητα, την ασφάλεια στη χρήση ψηφιακών μέσων, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την επικοινωνία, και τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων. Επιπλέον, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση φορέων (Πολιτεία, σχολεία, σωματεία /αθλ. σύλλογοι, Εκκλησία κλπ) για την ψηφιακή πολιτειότητα.

6. Les écArtés
Η υπό σύσταση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Les écArtés δραστηριοποιείται στον χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, με σκοπό τη διαχείριση, την ανάδειξη και την προστασία του έργου καλλιτεχνών και χειροτεχνιτών, και ιδίως εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Υλοποιούν πολιτιστικές δράσεις που φέρνουν σε επαφή την ελληνική κοινωνία – και κυρίως τις τοπικές κοινότητες – με τους ωφελούμενους καλλιτέχνες. Στόχος τους είναι η ανάδειξη και αναγνώριση των δυνατοτήτων των καλλιτεχνών αυτών, η δικτύωσή τους και η επίτευξη συνεργειών με άλλους καλλιτέχνες και φορείς πολιτισμού, και εντέλει η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία ευρύτερα.

7. My Artist
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση MY ARTIST είναι ένα κέντρο συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, έρευνας, δικτύωσης και καινοτομίας, με αποστολή την ενδυνάμωση καλλιτεχνών που αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου ανεργίας (άνεργοι καλλιτέχνες, καλλιτέχνες ΑΜΕΑ κ.ά.). Η ενδυνάμωση αυτή αφορά τόσο την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, όσο και την ανάδειξη της ίδιας της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την αφύπνιση της πολιτισμικής συνείδησης στους πολίτες, και την καταπολέμηση της ανεργίας εν γένει στον κλάδο των τεχνών. Όραμά της είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την τοπική πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη, η προώθηση βιώσιμων λύσεων στο ζήτημα της ανεργίας και η ανάπτυξη ενός μοντέλου κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που θα υποστηρίζεται από ανθρώπους με πολιτισμική συνείδηση, κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα.

8. Σπόρος
Η άτυπη ομάδα «Σπόρος» συγκροτήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός εκδοτικού οίκου χειροποίητων εκδόσεων ποίησης και κειμένων, εμπνευσμένου από τον εκδοτικό οίκο Ediciones Vigia (πόλη Matanzas, Κούβα), όπου τα αντίτυπα των εκδόσεων φτιάχνονται στο χέρι σε περιορισμένο αριθμό, και είναι όλα μοναδικά. Κατά το μοντέλο αυτό, ο Σπόρος στοχεύει να δραστηριοποιήσει στον χώρο του ομάδες περιθωριοποιημένου πληθυσμού, που θα ασχολούνται με τη βιβλιοδεσια, την τυπογραφία, την εικονογράφηση, την ποίηση και τη συμβουλευτική. Ταυτόχρονα, μέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στόχος του Σπόρου είναι η επαφή με και η επανένταξη των ομάδων αυτών στην ευρύτερη κοινωνία.

9. Urban Layers
Στόχος της άτυπης ομάδας Urban Layers είναι να δημιουργήσει μία κοινότητα που θα προστατεύει τις σκέψεις, τις ιδέες και τις αγωνίες της κοινωνίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους τοίχους της πόλης μέσω του street art και του γκράφιτι. Το όραμα των Urban Layers είναι να δημιουργήσουν μια ψηφιακή πλατφόρμα για τη δημόσια τέχνη, που θα καταγράφει τα έργα σε σχέση με την τοποθεσία, το στυλ και τους καλλιτέχνες διαχρονικά, σε συνδυασμό με προγράμματα ανοιχτά στο κοινό. Μέσα από το Urban Layers, άνθρωποι όλων των ηλικιών θα έρθουν σε επαφή με την κοινωνική πλευρά της street art, και θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τον αστικό ιστό αλλά και με τους ανθρώπους που δρουν και κυκλοφορούν σε αυτόν.

10. This is not a Feminist Project
Το This is not a feminist project είναι μια πολυμεσική διαδικτυακή πλατφόρμα που επικεντρώνεται στη γυναικεία εμπειρία στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 2018, καταγράφοντας και παρουσιάζοντας την ιστορία του Ελληνικού Γυναικείου Κινήματος μαζί με σύγχρονες ιστορίες γυναικών μέσα από ένα ζωντανό και συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό αρχείο/χρονολόγιο το οποίο ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα μέσων, από οπτικοακουστικό έως ψηφιοποιημένο έντυπο υλικό. Σκοπός της πλατφόρμας είναι να φέρνει στην επιφάνεια συζητήσεις και προβληματισμούς σχετικά με θέματα φεμινισμού, να θέτει υπό αμφισβήτηση στερεοτυπικές αντιλήψεις και αφηγήσεις που αφορούν τις ταυτότητες των φύλων, και να συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή και ενδυνάμωση μέσω της τέχνης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των ψηφιακών μέσων, online και offline.

11. KYMA Project
To KYMA Project είναι πλατφόρμα συμπεριληπτικού χορού. Ιδρύθηκε το 2017 και έχει ως βάση την Αθήνα. To KYMA Project προσφέρει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα προωθώντας τις συμπεριληπτικές πρακτικές και την προσβασιμότητα. Στις δράσεις περιλαμβάνονται μαθήματα, σεμινάρια, παραστάσεις χορού και το φεστιβάλ χορού KYMA Festival. Σε όλες τις δράσεις έχουν ίση πρόσβαση, είτε ως θεατές είτε ως συμμετέχοντες, όλοι ανεξαρτήτως αναπηρίας, ηλικίας, φυλής ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης.

Από τις συμμετέχουσες ομάδες του 3ου κύκλου, συνεχίζουν να φιλοξενούνται και στον 4ο κύκλο οι ομάδες:

12. Cultopia
Η Cultόpια ΚοινΣΕπ είναι μια πολιτιστική πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής στη σύγχρονη δημιουργία. Το πεδίο δράσης της Cultόpια είναι η ανάπτυξη έργων πολιτιστικής διαχείρισης, με έμφαση στην ένταξη σύγχρονων πρακτικών στον τομέα του πολιτισμού, στην ανάδειξη της βιωματικής μάθησης ως βασικό εργαλείο για την πολιτιστική αλλαγή και στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών στο χώρο της Δημιουργικής Βιομηχανίας.

13. The Bee Camp
Το The Bee Camp αποτελείται από μία ομάδα καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών επιστημόνων που είναι αποφασισμένοι να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες, συμμετοχικές και πράσινες πόλεις. Μέσω βιωματικών εργαστηρίων και των τεχνών στοχεύουν στο να εμπνεύσουν σεβασμό για τη φύση και σε ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Ταυτόχρονα, δημιουργούν χώρο μέσα στις πόλεις μας για τους μικρότερους κατοίκους, τους επικονιαστές, με ένα δίκτυο BeeSpots (:ασφαλείς οάσεις για τις αστικές μέλισσες με μελισσοκομικά φυτά και χειροποίητα ξενοδοχεία εντόμων).

14. HeterArt
Η HeterArt δραστηριοποιείται ως άτυπη ομάδα από το 2013. Χρησιμοποιεί την τέχνη σαν γλώσσα επικοινωνίας, δημιουργώντας ισχυρές γέφυρες μεταξύ ανομοιογενών-διαπολιτισμικών ομάδων. Η Ετερ Art αντλεί έμπνευση από την ετερότητα του Αριστοτέλη, ανακαλύπτει την «Έξυπνη Πόλη» και απαντά στις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και τεχνολογικές προκλήσεις του 21ου αι. με το STEAM|Science|Technology|Engineering|Arts|Mathematics. Εστιάζει στους εφήβους, και ιδιαίτερα στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Στόχο έχει, με τη δημιουργία ενός αξιόπιστου εκπαιδευτικού προτύπου και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, να προσεγγίσει 1000 ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εναλλαγή ρόλων εκπαιδευτών-επωφελούμενων.

15. Amargi – Integration
H πολυπολιτισμική οργάνωση Amargi οραματίζεται μια κοινωνία χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις, με ισότητα και αλληλεγγύη. Στόχος της είναι η κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών/ριών και η διάχυση μιας κουλτούρας σεβασμού και συνύπαρξης ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες στον ελλαδικό χώρο.

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο