Έναρξη των Τοπικών Ομάδων Υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος #SI4SI «Ανταλλαγή Ιδεών για Κοινωνική Καινοτομία»

Έναρξη των Τοπικών Ομάδων Υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος #SI4SI «Ανταλλαγή Ιδεών για Κοινωνική Καινοτομία»

Μέσα από την οργάνωση τεσσάρων σεμιναρίων δημιουργείται ένας χώρος μη τυπικής μάθησης και συζήτησης μεταξύ νέων και άλλων ενδιαφερομένων γύρω από την κοινωνική καινοτομία.

Tο πρόγραμμα «Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών για την Κοινωνική Καινοτομία» (#SI4SI) που υλοποιεί ο οργανισμός Interalia  επικεντρώνεται στην ανταλλαγή και τον πολλαπλασιασμό πρωτοβουλιών και πρακτικών για την κοινωνική καινοτομία και πιο συγκεκριμένα στον εντοπισμό βιώσιμων λύσεων για την ανεργία των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά μια σειρά σεμιναρίων τοπικών ομάδων υποστήριξης (LSGs).

Οι τοπικές ομάδες υποστήριξης αποτελούν ένα χώρο μη τυπικής μάθησης και συζήτησης μεταξύ νέων και άλλων ενδιαφερομένων. Κοινωνικά καινοτόμοι, εκπρόσωποι ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, διάφορων οργανώσεων και όσων ενδιαφέρονται να συζητήσουν σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν.

Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις δεξιότητες των συμμετεχόντων όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, την πρωτοβουλία και την κοινωνική καινοτομία, να ακουστούν οι ιδέες τους και να βοηθηθούν να μετατρέψουν αυτές τις ιδέες σε βιώσιμες λύσεις.

Τι σημαίνει Κοινωνική Καινοτομία; Πως μπορεί να μεταφερθεί μια ιδέα σε ένα έργο κοινωνικής καινοτομίας; Ποια είναι η σχέση με την κοινωνική επιχείρηση;

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις μηνιαίες συναντήσεις:
2 Δεκεμβρίου 2017
27 Ιανουαρίου 2018
17 Φεβρουαρίου 2018
17 Μαρτίου 2018,
ανοικτές σε όλους όσους ενδιαφέρονται για μια συμμετοχική πορεία μάθησης για την τοπική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα μοιραστούν και θα συγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για κάθε εκδήλωση, η λεπτομερής ατζέντα των σεμιναρίων και των ομιλητών θα είναι διαθέσιμη πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης. Το περιεχόμενο κάθε εκδήλωσης θα περιλαμβάνει:

– 1ο LSG – 2 Δεκεμβρίου 2017: Ορισμός και παραδείγματα ορθών πρακτικών για την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εντοπισμός τοπικών αναγκών και μοντέλων για την ανάπτυξη μιας ιδέας έργου (Ανάλυση SWOT και Business Canvas).

– 2ο LSG – 27 Ιανουαρίου 2018: Πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν συλλογικά κατά τη διάρκεια του 1ου LSG. Ομαδική εργασία για το σχεδιασμό λύσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων.

– 3ο  LSG –  17 Φεβρουαρίου 2018: Πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν συλλογικά κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου LSG. Ομαδική εργασία για το σχεδιασμό λύσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων.

– 4ο LSG – 17 Μαρτίου 2018: Περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνικής καινοτομίας; Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την υποστήριξη έργων νεολαίας της κοινωνικής καινοτομίας; Συμπεράσματα.

Πιστοποιητικό συμμετοχής θα απονέμεται σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις συναντήσεις.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Όλες οι συναντήσεις των ομάδων υποστήριξης θα ξεκινούν στις 10 π.μ.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Πρώτη Ομάδα Υποστήριξης (2 Δεκεμβρίου 2017), συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του έργου μέσω των σελίδων κοινωνικών δικτύων (Facebook και Website).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: giannouli@interaliaproject.com

Μέσα από την οργάνωση τεσσάρων σεμιναρίων δημιουργείται ένας χώρος μη τυπικής μάθησης και συζήτησης μεταξύ νέων και άλλων ενδιαφερομένων γύρω από την κοινωνική καινοτομία.

Tο πρόγραμμα «Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών για την Κοινωνική Καινοτομία» (#SI4SI) που υλοποιεί ο οργανισμός Interalia  επικεντρώνεται στην ανταλλαγή και τον πολλαπλασιασμό πρωτοβουλιών και πρακτικών για την κοινωνική καινοτομία και πιο συγκεκριμένα στον εντοπισμό βιώσιμων λύσεων για την ανεργία των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά μια σειρά σεμιναρίων τοπικών ομάδων υποστήριξης (LSGs).

Οι τοπικές ομάδες υποστήριξης αποτελούν ένα χώρο μη τυπικής μάθησης και συζήτησης μεταξύ νέων και άλλων ενδιαφερομένων. Κοινωνικά καινοτόμοι, εκπρόσωποι ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, διάφορων οργανώσεων και όσων ενδιαφέρονται να συζητήσουν σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν.

Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις δεξιότητες των συμμετεχόντων όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, την πρωτοβουλία και την κοινωνική καινοτομία, να ακουστούν οι ιδέες τους και να βοηθηθούν να μετατρέψουν αυτές τις ιδέες σε βιώσιμες λύσεις.

Τι σημαίνει Κοινωνική Καινοτομία; Πως μπορεί να μεταφερθεί μια ιδέα σε ένα έργο κοινωνικής καινοτομίας; Ποια είναι η σχέση με την κοινωνική επιχείρηση;

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις μηνιαίες συναντήσεις:
2 Δεκεμβρίου 2017
27 Ιανουαρίου 2018
17 Φεβρουαρίου 2018
17 Μαρτίου 2018,
ανοικτές σε όλους όσους ενδιαφέρονται για μια συμμετοχική πορεία μάθησης για την τοπική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα μοιραστούν και θα συγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για κάθε εκδήλωση, η λεπτομερής ατζέντα των σεμιναρίων και των ομιλητών θα είναι διαθέσιμη πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης. Το περιεχόμενο κάθε εκδήλωσης θα περιλαμβάνει:

– 1ο LSG – 2 Δεκεμβρίου 2017: Ορισμός και παραδείγματα ορθών πρακτικών για την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εντοπισμός τοπικών αναγκών και μοντέλων για την ανάπτυξη μιας ιδέας έργου (Ανάλυση SWOT και Business Canvas).

– 2ο LSG – 27 Ιανουαρίου 2018: Πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν συλλογικά κατά τη διάρκεια του 1ου LSG. Ομαδική εργασία για το σχεδιασμό λύσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων.

– 3ο  LSG –  17 Φεβρουαρίου 2018: Πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν συλλογικά κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου LSG. Ομαδική εργασία για το σχεδιασμό λύσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων.

– 4ο LSG – 17 Μαρτίου 2018: Περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνικής καινοτομίας; Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την υποστήριξη έργων νεολαίας της κοινωνικής καινοτομίας; Συμπεράσματα.

Πιστοποιητικό συμμετοχής θα απονέμεται σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις συναντήσεις.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Όλες οι συναντήσεις των ομάδων υποστήριξης θα ξεκινούν στις 10 π.μ.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Πρώτη Ομάδα Υποστήριξης (2 Δεκεμβρίου 2017), συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του έργου μέσω των σελίδων κοινωνικών δικτύων (Facebook και Website).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: giannouli@interaliaproject.com

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο