Equal Society

Equal Society

Η Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών το 2010 με στόχο την υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας. Πρωταρχικός στόχος του οργανισμού είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών στα θέματα της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας, του πολιτισμού και της κοινωνικής προστασίας.

Μέσω της διαδικασίας του ανοικτού διαλόγου και της συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα φορέων, ο οργανισμός υλοποιεί παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων. Η Equal Society έχει θέσει σαφείς στόχους που αφορούν στη δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας μέσα από διαδικασίες ανοικτού διαλόγου και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις πολιτισμού, street work, δράσεις συνηγορίας και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα, ΤΚ 10564

Τηλέφωνο: 211 7051841

Email: info@equalsociety.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: https://www.equalsociety.gr/el/

Facebook: https://www.facebook.com/equalsocietyngo/

Instagram: https://www.instagram.com/equalsociety/

YouTube: https://www.youtube.com/user/equalsociety

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/equal-society/

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο