Chef’s Brigade Greece

Chef’s Brigade Greece

Την πολύπλευρη στήριξη των προϊόντων, με συνεργασίες επαγγελματικών φορέων της διατροφής και εστίασης του παραγωγικού τομέα.

Την συμμετοχή μας σε σε οργανώσεις παραγωγών, φορείς που έχουν σχέση με την διατροφή, την εστίαση, τον τουρισμό, ως μέλη ισότιμα ώστε να ενημερωνόμαστε άμεσα για τις εξελίξεις στον κλάδο, να στηρίζουμε τις θετικές ενέργειες και να συμμετέχουμε στη λήψη ων αποφάσεων καταθέτοντας την γνώση μας.

Τη συμπόρευση με φορείς και οργανώσεις, που συμβάλλουν:

Στην βελτίωση της υγείας των ανθρώπων μέσω της τροφής

Στη διάσωση και ανάπτυξη της πανίδας και χλωρίδας του κάθε τόπου

Στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που βοηθούν την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και την παροχή πληροφοριών που καθιστούν τα τρόφιμα ασφαλέστερα και εύκολα αναγνωρίσιμα όπως η ιχνηλασιμότητα.

Η συμμετοχή μας σε προγράμματα ανάδειξης και προώθησης των τοπικών παραγόμενων προϊόντων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αρκαδίας 26 & Λεωφόρο Μεσογείων

Τηλέφωνο: 210770 1113

 Email: info@chefsbrigade.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Website: https://www.chefsbrigade.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/chefsbrigadegreece

Instagram: https://www.instagram.com/chefs.brigade/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqUf0gmIHVczzpp-AktM8ew/featured

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/chef-s-brigade-greece-slow-food-community/

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο