Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Για την επίτευξη της Αποστολής, η Προσκοπική Κίνηση στηρίζεται στην εθελοντική, υπεύθυνη προσφορά ενηλίκων καταρτισμένων στελεχών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα

Τηλέφωνο: hello@sep.org.gr

Email: hello@sep.org.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Website: https://www.sep.org.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/scoutsofgreece

Instagram: https://www.instagram.com/scoutsofgreece/

YouTube: https://www.youtube.com/user/ScoutsofGreece

Twitter: https://twitter.com/ScoutsofGreece

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/scoutsofgreece/

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο