Σύμπλεξις

Σύμπλεξις

Η Σύμπλεξις με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους μέσω δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων που χρήζουν ενίσχυσης, την ενδυνάμωση και την ενεργή συμμετοχή.

Η βασική αποστολή του φορέα είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενσωμάτωσης και της υποστήριξης πληθυσμιακών ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, στους σκοπούς της οργάνωσης συμπεριλαμβάνεται η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο σε επίπεδο υποστήριξης  θυμάτων διακρίσεων, όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης και πληροφόρησης επαγγελματιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, πολιτικών και άλλων εκπροσώπων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κατεχάκη 7, 11525 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 2160707042

Email: info@symplexis.eu

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Website: www.symplexis.eu

Facebook: https://www.facebook.com/symplexis/

Instagram: https://www.instagram.com/symplexis/

YouTube Channel: https://www.youtube.com/@symplexis

Twitter: https://twitter.com/symplexis_ngo

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο