Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών

Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών

Σκοπός του Συλλόγου είναι η με κάθε τρόπο και μέσο προαγωγή και προστασία της ζωής και της υγείας των ατόμων με αιμορροφιλία ή άλλη συγγενή κληρονομική αιμορραγική διάθεση, η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των δυσάρεστων συνεπειών και αναπηριών, που απορρέουν από τη νόσο, η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών και υλικών συμφερόντων των ατόμων αυτών, καθώς και η υποστήριξη και αποκατάσταση τους. Διευκρινίζεται, ότι εφεξής με τον όρο «αιμορροφιλία» εννοούνται περιπτώσεις αιμορροφιλικών ή άλλων συγγενών αιμορραγικών διαθέσεων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 51,104 32  Αθήνα

Τηλέφωνο: 2105232667

Email: info@hemophiliasociety.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: https://hemophiliasociety.gr/wp/

YouTube: https://www.youtube.com/user/SPEAGR1

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο