ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ

ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ | Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»  είναι μια  αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική της μορφή το 2012 και αποτελεί διάδοχη κατάσταση σχετικών υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου οι οποίες λειτουργούσαν από το 1978.
Ο φορέας δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και  Ελλήνων παλιννοστούντων με βασικούς σκοπούς, τη συνηγορία για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καλλιέργεια και προώθηση της αμοιβαίας διαπολιτισμικής κατανόησης και  τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Το 2020 η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ επέκτεινε τη δράση της στον τομέα της παιδικής προστασίας. Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 200 περίπου παιδιά στις 5 Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων που λειτουργεί, παρέχοντας τους ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν τόσο την κάλυψη των βασικών τους αναγκών όσο και την προετοιμασία τους για την ενηλικίωση, την αυτονόμηση και την ομαλή τους ένταξη στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: Τζωρτζ 5, 10682 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103808978

Email: info@synyparxis.org

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: https://synyparxis.org/

Facebook: https://www.facebook.com/SYNYPARXIS.ERP

Instagram: https://www.instagram.com/synyparxis_official/

YouTube Channel: https://www.youtube.com/@synyparxis-ecumenicalrefug6040

Twitter: https://twitter.com/synyparxis?fbclid=IwAR1aG23jcCHkUqfCXF8MfErR8fYUfsLstViA3zh5DQbgBeBrJJS8cRydVAs / @Synyparxis

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο