ΠΟΣΟΨΥ Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων Για Την Ψυχική Υγεία

ΠΟΣΟΨΥ Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων Για Την Ψυχική Υγεία

Η συνένωση όλων των Συλλόγων της χώρας Οικογενειών ή Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία και Συλλόγων ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία ή μικτών Συλλόγων Οικογενειών, Φίλων και Ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε ενιαίο νομικό πρόσωπο, την ανωτέρω Ομοσπονδία και ο συντονισμός της δράσης των μελών της.

Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών, νομικών και υλικών συμφερόντων των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους.

Η μέριμνα για την ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού δικτύου υπηρεσιών για την ψυχική υγεία για όλη τη χώρα που θα συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση, κατάρτιση, επαγγελματική απασχόληση, συνταξιοδότηση, ασφάλιση και αξιοπρεπή διαβίωση.

Η ΠΟΣΟΨΥ αποτελεί τον κύριο φορέα που υποβάλλει προτάσεις για νομοθετικές αλλαγές που θα βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής των ατόμων με σοβαρή ψυχική νόσο και των οικογενειών τους υλοποιώντας αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το Πανελλαδικό Συνέδριο από τους εκπροσώπους των Σωματείων –μελών της ή από το Γεν. Συμβούλιο.

Η Ομοσπονδία συνεργάζεται με γιατρούς και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, νομικούς, κοινωνιολόγους και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες οι οποίοι πιστεύουν στις αρχές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και το σημαντικό ρόλο των οικογενειών για την επίτευξη της και οι οποίοι επιθυμούν να συνεισφέρουν για την πραγμάτωση των σκοπών της ΠΟΣΟΨΥ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Eλευθερίου Βενιζέλου 236, Αθήνα,16341

Τηλέφωνο: 2109948098

Email: posopsi@gmail.com

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: http://www.posopsi.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/posopsi

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο